Forventer oljefonds-ja til fornybar energi

-Tiden er inne for å la Oljefondet investere direkte i fornybar energi, mener Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond, Kirkens Nødhjelp og Greenpeace Norge. Ekspertenes råd er krystallklart: det er både god butikk og bra for klimaet.

Fredag 31. mars blir det klart om regjeringen vil åpne for investeringer i unotert infrastruktur, det vil si vindmøller, solparker og annen infrastruktur som ikke er registrert på børs. De fleste nye fornybarprosjekter er i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet per i dag ikke har mandat til å investere i.

I tillegg til at klimagevinsten vil være stor, mener Norges Bank og en rekke eksperter at investeringer i denne typen infrastruktur vil være svært lønnsomme. Det vil også bidra til å spre risiko, som igjen gjør Oljefondet mindre sårbart. En fersk rapport fra det amerikanske instituttet IEEFA viser at andre fond har en netto avkastning på mellom 12 og 15 prosent på tilsvarende investeringer, og at investeringer i fornybar infrastruktur gjør det spesielt godt.

Hvis fem prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år. Estimatene viser også at de aktuelle investeringene kan skape over én million nye arbeidsplasser globalt.

– Vi håper og tror at politikerne er villige til å ta foten av bremsen i år og at de lar Norges Bank plassere landets sparepenger i det som faktisk er fremtidens energimarked. Det vil være et bidrag av global betydning i kampen mot klimaendringene og for å redde den naturen vi alle er helt avhengige av, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

- For å komme i mål med det grønne skiftet er det nødvendig at store fond som Oljefondet bidrar. Ekspertene har lenge ment at det bør åpnes for at fondet kan investeres i det unoterte markedet. Når de i tillegg trekker frem at det er det fornybare markedet som er mest attraktivt, mener vi det er på tide at Stortinget gir Norges Bank mandat til dette, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

I forkant av meldingen har både Storting og regjering vært opptatt av å redusere den omdømmemessige risikoen ved investeringene til Oljefondet.

- Det er et sunnhetstegn at Stortinget har innhentet kunnskap om hvordan andre investorer håndterer slik risiko. Vi forventer at det legges opp til grundige vurderinger i forkant av investeringene for sikre klimavennlige investeringer som samtidig unngår å skade miljø, mennesker eller samfunn, sier Christoffer Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender.

- I tillegg til at dette vil være en god nyhet for klima, vil det også gjøre det lettere for Oljefondet å investere i framvoksende markeder. Det vil bidra til at utviklingen i infrastruktur i disse landene kan følge den raske økonomiske veksten, og det vil skape arbeidsplasser. Men det må stilles krav om full åpenhet rundt disse investeringene, og det er i følge Norges Bank fullt mulig, sier Ingrid Næss-Holm, konstituert avdelingsleder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Kontakt:

Håkon Grindheim, rådgiver i Kirkens Nødhjelp
Tlf: 467 91 493

Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
Tlf: 922 84 074

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.
Tlf: 901 07 904

Ingrid Stolpestad, rådgiver i Framtiden i våre hender.
Tlf: 993 64 696

 

Vårt klimaarbeid:

Les mer her

Vi arbeider med Klima i disse landene:

Angola Haiti
Etiopia Guatemala

Publisert: