Fyll FNs klimafond!

Fattige lands behov for penger til å møte klimaendringene er skrikende. Likevel har regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett kun lagt opp til en femtedel av hva Sverige bidrar med til FNs klimafond. Vi har bedt dem øke bidraget.

Dagen etter at verdens klimaforskere la frem en nok en rapport som advarer kraftig om klimaendringene vi har i vente, satte regjeringspartiene seg ned med Venstre og KrF for å bli enige om neste års statsbudsjett.

Skal besluttes denne måneden

Høyre og Fremskrittspartiet har foreslått en bevilgning på 200 millioner til FNs grønne klimafond. Dette høres mye ut, men er bare en femtedel av hva vårt naboland i øst spytter i, og langt mindre enn det reelle behovet. Et annet problem er at pengene tas fra bistandsbudsjettet, noe som strider i mot intensjonen i gjeldende internasjonale klimaavtaler.

Da Erna Solberg annonserte Norges bidrag på klimatoppmøtet i New York i september, sa hun at det totale bidraget skulle annonseres på et møte 19-20. november. Det åpner for at Norge kan øke støtten til det grønne klimafondet. Hvis dette skal skje må summen til det grønne klimafondet økes i statsbudsjettet som det forhandles om nå.

Sveriges eksempel til etterfølgelse

Da Sveriges regjering la frem forslag til statsbudsjett 23. oktober, annonserte de at de vil bevilge 4 mrd svenske kroner til det grønne klimafondet over de fire neste årene, eller 1 mrd svenske kroner hvert år. Dette er nesten 5 ganger høyere enn det Norge har annonsert. Men like viktig som summen er det at halvparten av disse pengene ikke tas fra bistandsbudsjettet, men bevilges i tillegg. På denne måten kan arbeidet med å stoppe klimaendringene skje på en måte som ikke går utover andre utviklingsmål.

 

Vårt klimaarbeid:

Les mer her

Vi arbeider med Klima i disse landene:

Angola Haiti
Etiopia Guatemala

Publisert: