Grønn skuffelse og slapp kamp mot skatteparadis

Kirkens Nødhjelp er skuffet over at regjeringen foreløpig ikke åpner for at oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur, og da spesielt fornybar energi. Samtidig må Oljefondet drive et langt mer aktivt eierskap for å bekjempe hemmelighold og skattejuks, krever Kirkens Nødhjelp. 

Grønn skuffelse 

– Oljefondet lar sjansen gå fra seg til å bli med på det globale grønne skiftet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Investeringer i fornybar energi er fremtiden. Dette vil både bidra til å dekke fremtidens energibehov gjennom klimavennlige løsninger, og til å sikre god langsiktig avkastning for oljefondet, sier Helland.

– Vi vet at mange investorer verden over ser til oljefondet når de gjør etiske og strategiske investeringsvalg. Ved å utsette infrastrukturinvesteringer er oljefondet dessverre med å bremse det globale grønne skiftet.

– Paris-avtalen ble et internasjonalt vendepunkt i klimakampen og ga håp til millioner av mennesker utsatt for klimarelatert tørke, flom eller ekstremvær. Men avtalen er ingenting verdt dersom landene ikke følger opp ambisjonene nasjonalt, sier Helland.

Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland og leder i Changemaker Hanne Sofie Lindahl under en aksjon for investeringer i unotert infrastruktur tidligere i år.

I vår har Kirkens Nødhjelp og Changemaker hatt en kampanje for at en større del av oljefondet skal investeres i fornybar energi.

 

– Over 7000 har så langt signert Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop om at en større del av oljefondet må investeres i fornybar energi i utviklingsland. Nå håper vi Stortinget skrur opp ambisjonene i arbeidet for et grønt oljefond, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Skatteparadiser

Dagens oljefondsmelding viser at oljefondet fortsatt er tungt investert i skatteparadis.

– Slik bidrar oljefondet til å legitimere hemmelighold og strukturer som tillater korrupsjon, kriminalitet og ulovlig kapitalflukt. Skatteunndragelser og kapitalflukt forsterker de økende økonomiske forskjellene i verden.Kirkens Nødhjelp krever at oljefondet selger seg ut av selskaper med grove mangler i rapporteringen, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– Det er to store problemer med selskaper som bruker skatteparadiser. Det ene er hemmeligholdet, som åpner for korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelse. Det andre problemet er at selskapene ikke betaler skatt der de driver verdiskapning. Oljefondet bør skjerpe sin etiske forvaltning for å møte begge disse problemene, sier Helland.

Kirkens Nødhjelp krever at:

  1. Regjeringen bør snarest utrede og etablere etiske retningslinjer for åpenhet og rapportering fra selskaper i oljefondets portefølje. Selskaper med grove mangler i sin rapportering bør ekskluderes.
  2. Oljefondet bør lage et forventningsdokument om hva slags forventninger fondet har til selskapers åpenhet, rapportering og bruk av skatteparadis. Oljefondet må gå gjennom selskapene i sin portefølje på disse punktene og selge seg ut av selskaper med grove mangler i rapporteringen.
  3. Gjennom aktivt eierskap må oljefondet rette krav til at selskaper de investerer i er åpne og transparente. Oljefondet bør gå gjennom selskaper med særlig risiko for misbruk av skatteparadis, skatteunndragelser eller korrupsjon.
  4. Finansdepartementet må etablere regler for oljefondets bruk av skatteparadis i eiendomsinvesteringer og ved nye infrastrukturinvesteringer. Oljefondet skal ikke bruke skatteparadis som tilbyr hemmelighold enten alene eller i kombinasjon med andre skatteparadis. 

 

 

Vårt klimaarbeid:

Les mer her

Vi arbeider med Klima i disse landene:

Angola Haiti
Etiopia Guatemala

Publisert: