Kirkens Nødhjelps blogg

Dette bør du gjøre i Davos, Brende

Voksende ulikhet burde bekymre alle politikere. I Davos må Børge Brende slå et slag for redusert ulikhet og avvikling av skatteparadiser. Han kan jo starte med vertsnasjonen Sveits.

Utenriksminister Børge Brende under Norad-konferansen i 2015. Foto: Aina Johnsen Rønning / Kirkens Nødhjelp

I disse dager samles verdens rikeste elite nok en gang til World Economic Forum i Davos. Vår egen utenriksminister Børge Brende kaller møtet i alpebyen for et viktig møtested for nye initiativer og idéutveksling. Vi i Kirkens Nødhjelp vil gjerne bidra med noen idéer.

For å ta det mest grunnleggende først. All økonomisk vekst må også komme de fattige til gode, og ikke bare en rik brøkdel av befolkningen, slik det er i dag.

Kirkens Nødhjelp ser konsekvensene av ulikhet hver eneste dag i landene vi jobber i. Angola har de siste årene hatt en kraftig økonomisk vekst, men samtidig øker forskjellene mellom rik og fattig i landet. De aller fleste angolanere får ikke ta del i den økte velstanden som inntektene fra olje, gass og diamanter gir. Fattigdom er utbredt, og arbeidsledigheten ligger på mellom 50 og 70 prosent. Samtidig tjener landets elite seg styrtrike, og utenlandske selskaper, inkludert norske, tar ut store rikdommer. Angola er bare ett av mange eksempler på denne skjevheten.

På møtene i Davos må Brende fremme en reell omfordeling av godene i samfunnet ved å ta til orde for bedre skattesystemer. Gode skattesystemer danner grunnlaget for velferd som utdanning og sykebehandling, og det sørger for at hele befolkningen nyter godt at økonomisk vekst.

For å klare dette, er det nødvendig å få en slutt på skatteparadiser. Et europeisk kroneksempel her er nettopp Sveits, vertslandet for World Economic Forum. Panama Papers har synliggjort skadene av finansielt hemmelighold og ulovlig skatteunndragelse. Derfor bør Brende legge press på sine kollegaer i rikmannsklubben i Davos om å fjerne finansielt hemmelighold.

Må tette smutthull

Samtidig må Brende sørge for at regjeringen gjør jobben sin her på hjemmebane. Han må sørge for at vi får en utvidet land-for-land-rapportering og tette smutthull som gjør skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet mulig. Norge kan ta initiativ til en konvensjon for åpenhet i økonomisk spørsmål. I tillegg kan Norge også gå foran ved å lage et offentlig register for eierskap av virksomheter. Offentligheten må kunne vite hvem som eier hva.

Samfunn med stor økonomisk ulikhet er i større grad preget av kriminalitet og politisk ustabilitet, og det undergraver kampen mot fattigdom. Det skaper samfunn med flere mennesker som lever i frykt og uten håp om en bedre fremtid. Når Børge Brende og Davos-eliten samles til idémyldring de neste dagene, bør løsninger på den voksende ulikheten stå øverst på blokka.

Del innlegget