Kirkens Nødhjelps blogg

Kjetil Abildsnes

Visste du at for hver krone som går inn i utviklingsland så forsvinner to kroner ut og at den nest største pengestrømmen inn er hjemsendte penger fra folk som har flyttet fra sitt hjemland? Slike ting er Kjetil Abildsnes opptatt av når han klamprer ivei for å skape endring i systemer som forsterker fattigdom og ulikhet.

Etter mange år i Slett U-landsgjelda og arbeid med gjeldsslette begynte han å jobbe med økonomisk rettferdighet for Kirkens Nødhjelp i 2008. Ansvarsområder har vært skatt og skatteparadiser, skatt på finanstransaksjoner, naturressurser som gruver og olje, investeringer i utviklingsland og Oljefondet. 

Alle innlegg av denne forfatteren