Kirkens Nødhjelps blogg

Sirkus G20

I dag braket G20-møtet løs med statsminister Erna Solberg som gjest og Merkel som løvetemmer. Slike møter er alltid et sirkus. I år ser det ut til at det største sirkuset blir på innsiden av møtet. Det gir muligheter for Norge.

Tidligere denne uken møtte Kirkens Nødhjelps seniorrådgiver, Kjetil Abildsnes, vår statsminister før Erna Solberg reiste til G20-møtet i Hamburg. Der sa han og andre deltakere fra sivilisamfunnet hva Solberg burde ta opp under toppmøtet.

Kirkens Nødhjelp har oppfordret statministeren til å fremme saker der Norge selv står sterkt og har autoritet. Vi mener Erna bør kjempe for større rom for sivilsamfunn i G20 og for finansiell åpenhet og et rettferdig internasjonalt skattesystem.

Merkel bidrar til åpenhet

Da Tyskland overtok presidentskapet i G20 fra Kina var sivilsamfunn holdt godt på avstand til møtet. I år har man åpnet opp. Angela har lagt til rette for at sivilsamfunn, ungdom, tenketanker og en rekke andre grupper har fått anledning til å gi sine innspill til møtet. Kirkens Nødhjelp har vært med på å utforme innspillene fra C20 som har koordinert innspill fra sivilsamfunn. Hun har også møtt alle disse gruppene på egne toppmøter. Dette er nytt og uvanlig ved slike møter.

Møtet er lagt til Hamburg. Ved å gjør dette har Tyskland åpnet opp arenaen og gitt muligheter for folk til å uttrykke sin mening gjennom demonstrasjoner, stunts og mobilisering. En konsekvens er at det også vil bli bråk med enkelte grupper av demonstranter. Det er antagelig et bevisst valg for at andre skal bli hørt og sett. Det er modig og det skal Merkel ha ros for. Flest mulig bør bruke dette rommet til markere sin mening på fredelig vis. Norge bør gi klar beskjed om at G20 bør fortsette langs denne åpne linjen.

Langt igjen til mål

Norge bør også kjempe for finansiell åpenhet og et rettferdig internasjonalt skattesystem. I 2009 erklærte G20 tiden med bankhemmelighold som over – «The era of banking secrecy is over». Tross større åpenhet viste Panama Papers at man på ingen måte er i mål. Det er fremdeles lett å gjemme formuer og skjule eierskap i skatteparadis. Blant rike land er det særlig USA som drar beina etter seg. Ifølge Tax Justice Network ligger det an til konfrontasjon mellom EU og USA over finansielt hemmelighold. Norge bør tydelig støtte EU.

Flernasjonale selskap kan i dag velge hvor mye skatt de vil betale. Et hovedproblem er at det internasjonale skattesystemet er gammelt og vanskelig å tilpasse til globale selskaper med globale verdikjeder. Et flernasjonalt selskap kan i dag bestå av hundrevis eller tusenvis av selskap som alle skal betale hver sin skatt. Gjennom å prise varer og tjenester høyt ut av et lavskattland og lavt ut av et høyskattland flyttes profitten og skatten blir borte. Vi trenger et skattesystem som behandler selskap som en enhet. Norge bør ta initiativ til å utrede og fremme slike endringer.

Bør oppgradere FNs skattekomité

Sist, men ikke minst bør utformingen av nye regler skje i et fellesskap mellom alle land – ikke bare OECD – som i dag setter standarder og normer. Utviklingsland som rammes hardest av ulovlig kapitalflukt og skattesnusk har i dag nesten ingen innflytelse over reglene. Reglene passer derfor dårlig til utviklingslands behov. Vi mener FN og FNs skattekomite bør være stedet for å diskutere internasjonale skattenormer. Ved å oppgradere denne komiteen til et mellomstatlig organ får man en arena som kan jobbe fram et skattesystem for framtida. Erna bør gi tydelig beskjed om at Norge vil støtte et forslag fra G77 om skatteorgan.

Synes du dette er viktig? Vi gir oss ikke med G20-møtet. Sammen med KFUK-KFUM og Changemaker kjører vi i sommer en kampanje for et nytt skattesystem. Se kampanjen og signer her.

Del innlegget