Kirkens Nødhjelps blogg

Hvor mye skatt ønsker du å betale?

Hadde det ikke vært mye bedre om selvangivelsen din startet med spørsmålet "Hvor mye skatt ønsker jeg å betale"? Slik er det faktisk for noen.

Skatteparadis

Å levere selvangivelse eller skattemelding som det nå heter er sjelden en lek. Tilhører man en av dem som ikke stoler blindt på systemet venter en prøve i tekstanalyse, regning og byråkrati. MEN, er man derimot svært rik eller leverer skattemelding på vegne av et multinasjonalt selskap trenger du ikke bekymre deg så mye. Da betaler du stort sett det du har lyst til å betale.

Unnasluntrerne

I følge Tax Justice Network (1) unngår selskaper å betale 500 milliarder dollar i skatt hvert år. Hele 200 milliarder dollar (1700 milliarder) av disse er til utviklingsland. Dette er skatt som ville blitt betalt dersom ikke overskuddet i selskapene på hadde blitt flyttet til et lavskattland som Sveits, Barbados eller Cayman-øyene.

Årsaken er et utdatert internasjonalt regelverk for skattlegging av selskap. I dag ser skattemyndighetene på et flernasjonalt selskap som mange selskap - et i hvert land der selskapet operer. Armlengdeprinsippet brukes til å bestemme hvilke verdier som skapes hvor og dermed skal skattes der. Det betyr at handel internt i et selskap i ulike land skal prises som om den foregikk mellom to uavhengige parter til markedspris. Det åpner for mye triksing og kreativ bokføring. Mange varer er umulige å prise. Spesielt vanskelig er det med de nye digitale selskapene som Facebook, Google, Amazon og så videre. Såpass vanskelig at skattlegging av den digitale økonomien (2) kan drive fram enhetlig skattlegging.  

Løsningen

Enhetlig skattlegging (3) er en annen måte å skattlegge selskap på og er det fremste alternativet til dagens system. Da behandles et flernasjonalt selskap som ett selskap med ett overskudd. Overskuddet fordeles så etter en nøkkel eller formler - antall ansatte, omsetning - på de ulike landene der selskapet har virksomhet. Enhetlig skattlegging diskuteres nå som et alternativ i EU mens presset på OECD som forvalter dagens system til å kvitte seg med armlengdeprinsippet øker (4).

En annen viktig forutsetning som må på plass er økonomisk åpenhet. Det er avgjørende at det finnes offentlige registre over hvem som eier hva (5) og at alle flernasjonale selskap rapporterer land for land (6). Kirkens Nødhjelp arbeider for dette, for vi mener det er urettferdig at noen slipper unna den skatteplikten som vi andre bare må godta.

(1) http://taxjustice.wpengine.com/wp-content/uploads/2017/11/Tax-dodging-the-scale-of-the-problem-TJN-Briefing.pdf

(2) http://taxjustice.no/ressurser/facebook-klikk-kan-bli-til-skattepenger

(3) http://taxjustice.no/ressurser/rapport-enhetlig-skattlegging-av-multinasjonale-foretak

(4) https://www.taxjustice.net/2019/04/24/adapt-or-step-aside-pressure-on-oecd-to-reform-pre-world-war-ii-tax-rules-as-united-nations-convenes-historic-tax-meeting/

(5) http://taxjustice.no/ressurser/hringinnspill-til-ny-lov-om-reelle-rettighetshavere

(6) https://www.publishwhatyoupay.no/nb/aapenhetsloven