Kirkens Nødhjelps blogg

Fra ord til handling

Nylig deltok jeg på Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling 2017. Tema for årets konferanse var: Hvordan skaper FNs bærekraftsmål nye forretningsmuligheter?

FNsbærekraftsmål gir nye muligheter - tett dialog & samarbeid nøkkel, skriver Laila Bokhari på twitter fra NHO-konferansen.

Kirkens Nødhjelp er opptatt av å finne felles løsninger med næringslivet, og jeg så fram til en spennende dag. I ettertid har jeg brukt litt tid på å gjøre meg noen refleksjoner som jeg vil dele her på bloggen vår. For det første var det ingen fra sivilt samfunn som var representert på talerstolen. Og sivilt samfunn ble ikke nevnt som løsning i tillegg til eller i samarbeid med næringsutvikling. Det er naturlig at dette kommer frem under et slikt arrangement. Særlig når Norad er med som arrangør!

Festtaler

Men det var mange veldig dyktige talere denne dagen. Blant annet flere kvinner, og det var bra! Men konferansen var preget av for mange festtaler, og ikke så mye konkret.

Når man samler så mange kompetente mennesker fra nærings- og organisasjonsliv burde man gjøre noen konklusjoner. Det savnet jeg. Eller i det minste å lage en slags resolusjon eller i alle fall oppsummere ideer til noen tiltak man kan gjøre for å komme videre. Vi kommer, sitter, lytter og går hjem, men lite konkret skjer i etterkant, dessverre. Heldigvis er Kirkens Nødhjelp opptatt av at alle kan bidra med handling. Du og jeg kan bidra både som bøssebærer i Fasteaksjonen, og ved å signere vårt opprop.

Anita Krohn Tråseth påpekte heldigvis dette med å lage en plan for bærekraftsmålene og komme til konklusjoner. Det var bra, syns jeg, for dette er kjernen og ekstremt viktig.

Vi trenger en plan

Mange i panelet refererte til bærekraftsmålene som en plan. Flere ganger hørte jeg setninger som likner på «det er flott at verden har en plan». Det er en jo en misforståelse. Bærekraftsmålene er jo nettopp mål, ikke en plan. Jeg skulle gjerne sett Erna Solberg lage en handlingsplan, slik at de globale målene ikke forblir ord, men faktisk handling. I Fasteaksjonen i år har vi et opprop som omhandler nettopp at Solberg må lage en handlingsplan for å sikre at vi i Norge gjør det vi kan for å oppnå de ambisiøse målene. For det skjer ikke av seg selv.

Jeg oppfordrer deg til å signere oppropet: «Jeg vil ha en rettferdig verden! Regjeringen må lage en plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås». Veldig enkelt. Og veldig viktig.

Del innlegget