Kirkens Nødhjelps blogg

Skremmende signal fra regjeringen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ber oss ta dagens ferske Stortingsmelding om klima med en klype salt. Det er et skremmende signal å sende mens tørken herjer på Afrikas horn.

Vidar Helgesen (t.h.) vil at EUs klima- og energikommisær skal ta utslippene i stedet for Norge. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Helgesen sier stolt at det ikke legges opp til noen nye klimatiltak i dagens melding. Påstanden hans er at Norge er på riktig kurs for å nå vårt klimamål for 2030 om å kutte utslippene våre med 40 prosent. Det er en latterlig påstand. Regjeringen la tidligere i år fram en framskriving av hvordan klimagassutslippene til Norge kommer til å utvikle seg. Der kom det fram at utslippene våre i 2030 kommer til å være langt unna målsetningene våre, stikk i strid med det Helgesen i dag påstår.

Det verste med dagens klimamelding er at regjeringen legger opp til størst mulig bruk av såkalte fleksible mekanismer, altså at Norge kan betale for at andre land i EU skal ta kuttene for oss. Dette er alvorlig fordi Norge må bidra i den globale omstillingen som nå er i gang, men går for sakte. Om alle rike land skal kjøpe seg ut av forpliktelsene sine, så vil vi aldri klare å unngå 1,5 grader oppvarming. Det henger heller ikke på greip, når Helgesen i samme åndedrag sier at det er viktig at Norge tar kutt på hjemmebane, fordi det vil gi økonomiske fortrinn i en framtid der klimavennlige løsninger vil ha et konkurransefortrinn. Dette konkurransefortrinnet er han altså villig til å betale for at andre land i EU skal få, på bekostning av vår egen omstilling.

Ministerens tiltak

Ministeren peker på det han mener er tre av de viktigste tiltakene for å komme i mål til 2030:

  1. alt nybilsalg i 2025 skal være elektriske biler,
  2. andelen biodrivstoff skal trappes opp til 20 prosent innen 2020 og
  3. persontransporten med bil skal ikke øke i de store byene.

 

Dessverre, så er ingen av disse tiltakene gode nok. I tillegg er det gammelt nytt.

Elbiler

At nybilsalget skal være elektrifisert innen 2025 er ikke engang vedtatt poltikk, slik Helgesen sier. Det er kun et vedtatt mål; det er altså ikke lovfestet at det skal skje. Helgesen håper rett og slett at dagens insentiver for å kjøpe elektrisk bil kommer til å føre til at ingen vil kjøpe fossilbil i 2025. Det er langt ifra sikkert at det vil skje, med mindre dette blir lovfestet. I tillegg vil ikke dette ha så veldig stor betydning, i og med at det kun er fem år etter at dette tiltaket starter til den ønskede effekten skal være der. Det er enkelt og greit ikke mange nok som kjøper nye biler, de fleste kjøper brukt.

Biodrivstoff

Andelen biodrivstoff skal opp til 20 prosent innen 2020, sier Helgesen, vel vitende om at dette har vært en kjempedebatt de siste månedene. Det er rett og slett svært usikkert om dette er bra for klima. Nesten helt sikkert fører dette til at nordmenn kommer til å kjøre rundt med mer palmeolje på tankene. Det fører i verste fall til at de globale klimautslippene går opp.

Persontransport

Det tredje viktige punktet til Helgesen for hvordan vi skal nå klimamålene våre i 2030 er at persontransporten med bil ikke skal øke i de store byene. Smak litt på det tiltaket. Persontransporten skal ikke øke. Han mener altså ikke at den skal minske, den skal bare ikke øke. Med andre ord mener Helgesen at hvis ingenting skjer med norsk biltrafikk, så kommer det til å føre til at vi når klimamålene våre. Klimagassutslippene skal altså gå ned ved å ikke gjøre noe som helst.

Liv går tapt

Det at Helgesen mener at dette må tas med en klype salt siden alle tallene er usikre og det er lenge til 2030 er svært alvorlig. Klimaendringene kan nemlig ikke tas med en klype salt. Mennesker får allerede sine livsgrunnlag truet, til den grad at liv går tapt. Faktisk så mange som 400.000 liv i året. I 2030 vil det være 600.000 tapte menneskeliv som følge av klimaendringene. Da bør Norge ha gjort sin del av jobben for å unngå nettopp det!

Del innlegget