Kirkens Nødhjelps blogg

Håkon Grindheim

Håkon Grindheim jobber som rådgiver i avdeling for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp. Utdannet sosialantropolog ved Universitet i Oslo. Har en spesiell forkjærlighet for Tanzania, hvor han har bodd i til sammen nærmere halvannet år i løpet av de siste årene. Senest ved at han gjennomførte et langvarig feltarbeidet i forbindelse med sin masteroppgave. Da bodde han i den nordøstlige delen av Tanzania. Nærmere bestemt i en liten landsby i regnskogen i Usambarafjellene, der han så på hvordan lokalbefolkningen hadde klart å bevare regnskogen sin.

Er ellers en stolt arendalitt som har forvillet seg inn til storbyens asfaltjungel på Tøyen-området. Oppvokst med lyden av en tresjektes taktfaste motordur i øret, salt sjøsprøyt i håret og med fiskestangen i hånda. Stor tilhenger av lange sørlandssommere ved havet, der hans klimaengasjement så sin spede begynnelse.

Alle innlegg av denne forfatteren