Kirkens Nødhjelps blogg

Fyll vakuumet, Erna!

På torsdag slapp Trump den varslede bomben. USA trekker seg fra Parisavtalen. Erna Solberg svarer med å bekrefte Norges forpliktelser. Det burde inkludere en opptrapping av Norges klimatiltak.

Hva gjør Norge etter Trump har trukker USA ut av Parisavtalen?

Det at USA trekker seg ut av Parisavtalen kan vise seg å bli svært ødeleggende for verdens klima, og aller verst for verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker. Uttrekket kan føre til mer utslipp nasjonalt i USA. Dette er i tilfelle vært alvorlig. Men det er grunn til å håpe at delstatene og næringslivet i USA vil sørge for at dette ikke blir så ille som fryktet. Fossil energi blir nemlig i større og større grad økonomisk utkonkurrert av fornybar energi. Den fornybare revolusjonen kommer med andre ord til å fortsette, selv med Trump ved roret.

Fattige land tar regningen

Det som derimot kan vise seg å være minst like alvorlig, er at Trump sier at han vil trekke alle de finansielle bidragene som USA tidligere har lovet til klimatiltak, primært i fattige land. Mange av disse landene hadde nemlig aldri blitt med i avtalen uten Obamas engasjement. Og disse finansielle bidragene stod helt i sentrum. Mange av verdens fattigste land er helt avhengig av økonomisk støtte for å klare å nå sine utslippsmål, og å tilpasse seg til et stadig endret klima som fører til sult og vannmangel og dermed til migrasjon og konflikt. Uten denne støtten, ender de fattige landene opp med å ta regningen for problemene som rike land i all hovedsak har skapt.

Det at USA trekker seg fra Parisavtalen er en total ansvarsfraskrivelse fra det landet som historisk har sluppet ut mest klimagasser. Like fult er dette den nye realiteten. Spørsmålet da er hvordan andre land reagerer. Svaret fra andre rike land, deriblant Norge, må bli mer enn bare en bekreftelse av det vi vet; at vi står bak avtalen. Vi må også fylle det vakuumet som USA etterlater seg. Spesielt med tanke på klimafinansiering. Om ikke fattige land kan nå sine klimamål på grunn av USA, skaper dette en dobbel negativ effekt. Om disse landene heller ikke kan tilpasse seg de klimaendringene som kommer, kan vi snakke om enorme humanitære katastrofer. Det er det ikke bare USA som har et ansvar for å unngå, men også andre land med historisk høye utslipp. Så definitivt også Norge.

Norsk klimaengasjement

 

I 2015 gikk nordmenn en og halv gang rundt jorda, for å sette fokus på klima gjennom Klimapilegrim.
I 2015 gikk nordmenn en og halv gang rundt jorda, for å sette fokus på klima gjennom Klimapilegrim.

Om Erna Solberg vil bidra til å fylle vakuumet etter USA, vil hun ha det norske folket med seg. Kirkens Nødhjelp har mange ganger opplevd nordmenns store klimaengasjement. Aller tydeligst i månedene før avtalen i Paris ble til, da vi var med å arrangere «Klimapilegrim» – en klimastafett fra nord til sør i Norge, før den gikk hele veien til Paris. Over 7000 mennesker gikk, syklet eller padlet for klima, og til sammen gikk vi over 57 000 km – oppimot halvannen gang rundt jorda. Kravet som lå bak alle disse kilometerne var en mer rettferdig klimapolitikk hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer klimafinansiering.

Nå har Erna Solberg sin store klimasjanse. Om du tar sjansen, har du stor støtte i det norske folk.

Del innlegget