Kirkens Nødhjelps blogg

Teater for utvikling og forståelse

Du lever i verdens fattigste land. Skolegangen er begrenset, lese- og skrivekunnskapen likeså. Din fremste kilde til informasjon er landsbyens ryktebørs. Et gruveselskap har lett etter naturressurser nær landsbyen din i flere måneder, og du er redd for å måtte flytte. Flytte fra stedet du er vokst opp og sterkt knyttet til via dine forfedre.

Kirkens Nødhjelp støtter en lokal organisasjon som jobber med en metode som kalles «Teater for utvikling» i byen Malingunde i Malawi. Foto: Håvard Hovdhaugen / Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp i Malawi har de siste ukene jobbet sammen med et slikt lokalsamfunn, nemlig Malingunde som ligger en drøy mil utenfor Lilongwe sentrum. 3000 familier har hjemmene sine i et område der et australsk gruveselskap leter etter grafitt. De føler seg usikre og redde i forhold til hva som skjer når gruvedriften eventuelt starter opp. Det er opplagt at de må flytte fra sine hjem, men til hvor? Vil de få noen kompensasjon, og i så fall hvor mye? Hva vil skje med gravplassene hvor deres forfedre ligger? Da jeg møtte landsbyhøvdingene for noen uker siden var spørsmålene de satt med langt flere enn de svarene.

Kirkens Nødhjelp engasjerte derfor en lokal organisasjon som jobber med en metode som kalles «Teater for utvikling». Kort fortalt går det ut på at representanter for denne organisasjonen jobber og bor sammen med lokalbefolkningen en ukes tid for å forstå utfordringene de står ovenfor, forstå kultur og levemåte, tradisjon og historie. Det hele kulminerer i en teaterforestilling hvor involverte parter blir invitert og organisasjonen, sammen med lokalbefolkningen, fremfører et teaterstykke som presenterer de problemstillingene man søker å få avklart. I dette tilfellet var representanter for gruveselskapet, for lokale myndigheter så vel som nasjonale folkevalgte tilstede. Problemstillinger og spørsmål som lokalbefolkningen hadde ble presentert gjennom teaterforestillingen og det ble skapt et rom for dialog med de som var tilstede. Målsetningen med det hele er å redusere konfliktnivået, bidra til forutsigbare rammer og tydelige avtaler mellom lokalbefolkning, gruveselskap og myndigheter.

Viktig utvinning

Malawi har et statsbudsjett på størrelse med Oslo kommunes utdanningsbudsjett. Av et budsjett tilsvarende 12 milliarder kroner er det anslått at cirka en tredjedel «forsvinner» i korrupsjon. Over 50% av befolkningen lever for under 10 kroner om dagen. En løsning på å komme seg ut av fattigdommen kan ligge i utvinning av naturressurser. Men da må det gjøres riktig og bærekraftig – og inntektene som genereres må komme den jevne malawier til gode.

Kirkens Nødhjelp støtter en lokal organisasjon som jobber med en metode som kalles «Teater for utvikling» i byen Malingunde i Malawi. Foto: Håvard Hovdhaugen / Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelp støtter en lokal organisasjon som jobber med en metode som kalles «Teater for utvikling» i byen Malingunde i Malawi. Foto: Håvard Hovdhaugen / Kirkens Nødhjelp.

Malawi er rikt på naturressurser, og det foregår utvinning av ulike mineraler flere steder i landet. Tradisjonelt har dette blitt i gjort i liten skala, av enkeltpersoner. Nå ser vi at flere og flere store internasjonale selskaper retter blikket mot Malawi og ønsker å utvinne naturressursene i stor skala. Lovverket som regulerer gruveindustrien her i landet stammer fra tidlig på 1980-tallet og har mange og store mangler. En av utfordringene er at dagens lovverk ikke er tydelig på hvordan man skal forholde seg til lokalbefolkningen som bor i et område som skal bli gjenstand for gruvedrift. Ei heller sier det noe særlig om miljøaspektene knyttet til utvinningen.

Et utdatert lovverk, utydelige retningslinjer og svake myndighetsstrukturer gjør at det finnes mange eksempler i Malawi på hvor dårlig det kan gå når naturressurser skal utvinnes. Hele lokalsamfunn som må flyttes, liten eller ingen kompensasjon til de berørte og store miljøødeleggelser er noen av gjengangerne når det er snakk om Malawi og utvinningsindustrien. På toppen av dette kan du legge til et lite utviklet skattesystem som igjen bidrar til at det meste av overskuddet forsvinner ut av landet.

Tvinges til å ta lokelbefolkningen på alvor

«Teater for utvikling» fremsto som et svært godt virkemiddel for å skape dialog og samhandling. I kontakten mellom lokalsamfunnet, gruveselskap og myndighetene de to foregående åra har innbyggerne i Malingunde følt seg både fremmedgjort og oversett. Gjennom teateret ble budskapet utformet på deres premisser og storsamfunnet måtte redegjøre for hvilke planer de har for området, hvilke konsekvenser det får for de som bor der og på hvilken måte deres interesser kan ivaretas i tida som kommer.

Del innlegget