Kirkens Nødhjelps blogg

Ti år med demonstrasjoner – en kort pust i bakken!

Som et slags høylydt gospelkor slanger demonstrasjonen seg gjennom Cape Towns gater. For tiende gang marsjerer aktivister og religiøse ledere til verdens største gruvekonferanse med klar beskjed: Gruvedrift må komme vanlige folk til gode!

Vi har rett til å si nei til gruvedrift! Vi må tenke på våre barn og barnebarn, og vårt lokalsamfunn ville opplevd mer skade enn gavn hvis de åpnet for mineralutvinning. Så, vi har sagt nei siden 2006. Etter maktkamp, rettsaker og dødstrusler, vant vi endelig frem i høyesterett i 2018! Folket har rett til å si nei!, var hennes engasjerende innlegg på AMI.

I år er vi rundt fem hundre som svarer «Awetu!» når noen roper «Amandla!». «Makt!» «Til folket Men sånn har det ikke alltid vært. 

Demonstrasjonen er en del av det vi har kalt Alternative Mining Indaba, eller «AMI», en alternativ gruvekonferanse for lokalsamfunn som opplever de negative konsekvensene av gruvedrift. Hvert år i februar møtes nemlig fire- fem tusen representanter fra gruveindustri og myndigheter til verdens største gruvekonferanse for å diskutere investeringer, gjøre avtaler og sørge for økt profitt. En real pengegalopp utspiller seg bak den kalde glassfasaden på Cape Town Internasjonale konferansesenter, og med en inngangsbillett på svimlende 14.000 kroner blir de som opplever negative konsekvenser av gruvedrift stående utenfor. Derfor bestemte vi oss for å lage et alternativ: En gruvekonferanse for de som lever nær gruvene og vet at gruvedrift ikke nødvendigvis fører til utvikling for de som lever i fattigdom.  

10 år med hardt arbeid for å sette menneskerettigheter i gruveindustrien på agendaen. Aktivister danser og synger for å få oppmerksomhet under årets demonstrasjon. Bilde: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp
10 år med hardt arbeid for å sette menneskerettigheter i gruveindustrien på agendaen. Aktivister danser og synger for å få oppmerksomhet under årets demonstrasjon. Bilde: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp  

Ble oversett 

Vi samlet 28 deltakere det første året. Den lille gjengen møtte opp i like t-skjorter, skrev plakater for hånd og ble enige om tiltak myndigheter og gruveindustri måtte gjennomføre for å sikre en mer rettferdig gruveindustri som ikke tvangsflytter mennesker uten å gi kompensasjon, som ikke slipper ut giftstoffer i vannet og utnytter alle smutthull for å betale så lite skatt som mulig.  

Det tok flere år før businesskonferansen ville komme og ta imot deklarasjonene vi skrev. Først ble vi oversett. Ingen var interessert i hva en liten forsamling av lokale aktivister og regligiøse aktører mente om konsekvensene av gruvevirksomhet. 

Fra trussel om søksmål til dialog 

Etterhvert ble det mange demonstrasjonstog. Kirkens Nødhjelp og partnere i flere og flere land bidro til at kompetansen økte slik at lokalsamfunn og religiøse aktører stilte enda bedre spørsmål og hadde mer spesifikke krav til tiltak. Gruveindustrien begynte å føle presset og AMI ble utsatt for trusler om søksmål. Men, bevegelsen lot seg ikke stoppe og krevde sin plass, krevde å bli tatt på alvor. Og klimaet endret seg. Med religiøse aktører om bord var det også ingen tvil om at vi var en fredlig bevegelse som ønsker å finne løsninger. Vi krevde dialog – og det fikk vi. Nå har vi samtaler både med politiske aktører og gruveselskapene. 

  Religiøse ledere støtter de som rammes av gruvedrift og holder de med makt til ansvar. Bilde: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp

 Religiøse ledere støtter de som rammes av gruvedrift og holder de med makt til ansvar. Bilde: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp 

Endelig tatt på alvor 

I år representerte demonstrasjonen lignende demonstrasjoner og konferanser i Angola, Botswana, Lesotho, Sør-Afrika, Zambia, Zimbabawe, Mozambik, Kenya, Swaziland, Madagaskar, den demokratiske republikken Kongo, Tanzania, Malawi. Og i mange av disse landene arrangeres slike møter også på kommune- og fylkesnivå. Mange tusen mennesker fra rammede lokalsamfunn, religiøse aktører og sivilsamfunn møtes for å dele erfaringer, legge strategier og holde de ansvarlige til rette. Og nå blir vi tatt på alvor. AMI blir invitert til paneldebatter. Vi blir invitert til å utvikle relevant politikk i den Afrikanske Union. AMI har lagt til rette for møter mellom sivilsamfunn og gruveministre fra flere land i Afrika og i år deltok sjefen for et av verdens største gruveselskaper, Anglo American, på vår konferanse. AMI har blitt et samlingspunkt for aktører som tar ansvar for å skape en gruveindustri som kommer folk til gode.  

Kort pust i bakken 

Kampen for rettferdighet vinnes ikke over natta. Det er en lang vandring, med motgang og medgang, hvor man må holde målet i siktet, men glede seg over de tegnene på endring som man opplever underveis. Og ved dette vendepunktet, ti år etter første møte, kan vi tillate oss å feire at vi har gått fra å være usynlige til å skape en kontinental bevegelse som blir hørt av toppledere hos industrien og myndigheter 

Kampen er langt nær over, men la oss unne oss en kort pust i bakken, et klapp på skuldra og anerkjenne at vi har et mye bedre utgangspunkt for å få gjennomslag nå, sammenlignet med for ti år siden.  

Del innlegget