Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til SVs landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden  med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Nå er det SV sin tur ut i denne landsmøtesesongen.

For over 100 år siden var Etiopia et grønt og frodig land, hvorav nesten halvparten var dekket av trær. Nå anslås det at kun 11 prosent av skogene er bevart. Tradisjonelt sett har de ortodokse kirkene vært omringet av skog, og i dag er landets kirkeskoger grønne oaser i landskapet. Kirkens Nødhjelp jobber sammen med religiøse ledere og lokalsamfunnet for å ta vare på disse skogene.

Programkomiteen har levert et sterkt program hva gjelder utvikling og bekjempelse av fattigdom og ulikhet. I forkant av landsmøtet har det kommet inn flere forslag fra lokallag og medlemmer på klimafeltet hvor det åpenbart er et sterkt engasjement.

Klimapolitikk kan ikke fungere i et vakuum. Norge har over flere år hatt et sterkt regnskogengasjement. Det er viktig at norsk politikk er samstemt og at flere virkemidler trekker i samme retning. Derfor håper vi delegatene vil stemme for følgende forslag:  

«At Oljefondet og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen truet natur.»*  

Forslaget er viktig fordi de globale utfordringene henger sammen. Derfor må all norsk politikk, både lokal, regional og nasjonal, ha bærekraftsmålene som plattform og trekke i samme retning.  

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!  

 

Vi ønsker SV lykke til med landsmøtet!  

  

* Dette er forslag A684 foreslått som tillegg på linjenummer 4013

Les mer om kirkeskogene i Etiopia her

Publisert: torsdag 22. april 2021