Hvordan kunne det gå så galt?

Kirsti Næss har vært politisk rådgiver for Kirkens Nødhjelp bosatt i Jerusalem og skriver om krigen i Gaza.

En forkortet utgave av dette innlegget stod på trykk i Bergens Tidende 28.07.14

Igjen ruller de grusomme bildene fra Gaza over TV-skjermer verden over. Det gjør nesten vondt å se tilbake på den optimismen Kerry prøvde å formidle da han ledet fredsforhandlingene mellom Israel og PLO for bare noen måneder siden. Jeg sitter på Kirkens Nødhjelps kontor i Jerusalem og lurer på hvordan det kunne gå så galt. I dag fikk vi melding om at flere av kvinnene som deltok i prosjektet for å gjenoppbygge småskalavirksomhetene sine etter forrige krig, er døde. Andre har mistet barna sine. Hvordan skal de gjenlevende kvinnene finne styrke til å begynne på nytt - enda en gang?

Samlingsregjering velkommen internasjonalt, fordømt av Israel

I slutten av april ble PLO og Hamas, etter sju års splittelse mellom Vestbredden og Gaza, enige om å danne en samlingsregjering. Den palestinske presidenten, Abbas, forsikret det internasjonale samfunnet at samlingen var basert på PLOs posisjon om å godkjenne staten Israel (innenfor 1967-grensene), avstå fra vold og overholde tidligere inngåtte avtaler med Israel. Det internasjonale samfunnet, med FN, EU og USA i spissen, applauderte samlingen med vekt på Abbas forsikringer. En forhandlingspartner som representerte hele Palestina, samt en bevegelse fra Hamas i retning av å avstå fra vold, ble positivt mottatt av verdens¬samfunnet. Den israelske regjeringen var derimot ikke enige, og ga uttrykk for at dette bare bidro til å gi en terrororganisasjon en penere fasade. De fordømte den palestinske samlingen og svarte med å bryte de USA-ledede fredsforhandlingene.

Starten på en sammenhengende militæroffensiv

Da tre bosetterungdommer ble meldt savnet på den okkuperte Vestbredden 12. juni beskyldte Israel Hamas for å stå bak, og la også skyld på Abbas «som hadde tatt terrorister inn i regjeringen». Hamas, som tidligere har tatt på seg skylden for kidnappinger, benektet å ha noe med forvinningene å gjøre, og Abbas beordret palestinske sikkerhetsstyrker til å lete etter ungdommene. Den brutale israelske militæraksjonen på Vestbredden som fulgte etter kidnappingene hadde to uttalte mål, å finne ungdommene og å svekke infrastrukturen til Hamas.

Målrettet drap på Gazastripen

Dagen før de jødiske ungdommene forsvant gjennomførte israelsk flyvåpen et angrep på et antatt medlem av en militant gruppe i Gaza. Mannen ble drept, men det ble også 10-åringen som satt bak på motorsykkelen hans. Det var da over tre måneder siden forrige gang Israel utførte et slikt målrettet drap på Gazastripen. Siden har rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel og israelske flyangrep mot Gaza bare økt, og nå kulminert i den tredje krigen på fem år. Alle vet at Israel er militært overlegne, og også denne gang vil vinne krigen.

FN dokumenterer brudd på internasjonal lov

Hver uke har FN-organisasjonen OCHA dokumentert bruddene på humanitær lov og menneske-rettigheter i Palestina med nøkterne tall som skjuler store menneskelige lidelser. Det dreier seg blant annet om antallet som er drept og skadet av det israelske militæret eller voldelige bosettere, antallet palestinske hus som har blitt revet og om internasjonal humanitær hjelp som har blitt stoppet, konfiskert eller ødelagt. Nå lager FN daglige oppdateringer fra Gaza. Kirkens Nødhjelp bruker dokumentasjon fra pålitelige kilder som FN og Røde Kors i sitt beslutningspåvirkningsarbeid.

Kirkens Nødhjelp er der

Kirkens Nødhjelp arbeider ut fra et rettighetsperspektiv. Vårt humanitære mandat er å støtte de palestinske og israelske kreftene som med fredelige midler jobber for å få slutt på sekterisk vold, på at palestinske hus rives og at bosettingene utvides, og for at muren skal rives og blokaden av Gaza oppheves. Og nå også for at krigshandlingene skal ta slutt. Vi ser at okkupasjonen og blokaden av Gaza må opphøre før en fredelig løsning på konflikten kan oppnås. Blant våre partnere i Palestina er Augusta Victoria sykehuset i Øst-Jerusalem som eies av Det lutherske Verdensforbund og det anglikanske Al Ahli sykehuset i Gaza. Al Ahli sykehuset er nå blitt gjort om til et akuttmottak, og Kirkens Nødhjelp samler inn penger til sårt tiltrengte medisiner, samt drivstoff for å holde strømgeneratoren gående. Vi samarbeider også med de israelske organisasjonene Rabbinere for Menneskerettigheter og Bryt Tausheten, en organisasjon av tidligere israelske soldater og offiserer som sprer informasjon om den israelske hærens framferd i Palestina. De lokale kirkene i Midtøsten har tette bånd til de norske kirkene, og Kirkens Nødhjelp ser det også som sin oppgave å formidle disse stemmene.

Den norske regjeringen må bruke sin innflytelse

FN og skiftende norske regjeringer har fordømt rivningen av palestinsk eiendom, utbyggingen av bosettinger, muren på Vestbredden og blokaden av Gaza, samt rakettutskytingen fra Gaza. EU har nå tatt ett skritt videre for at den folkerettsstridige politikken skal koste økonomisk. Israelske selskap og organisasjoner som skal motta penger fra EU må garantere at de ikke er engasjert i bosettingene. 17 EU land har nå advart eget næringsliv mot investeringer i israelske selskap som kan knyttes til bosettingene. Nå må den norske regjeringen gjøre tilsvarende. Vi kan ikke sitte stille og se på at en såpass nær alliert som Israel, bryter folkeretten og menneskerettighetene hver eneste dag.

Fra mitt utsiktspunkt i Jerusalem håper jeg at folk i Norge ser menneskene på begge sider i denne konflikten. Det er kvinner og menn, jenter og gutter som fortjener å få leve sine liv uten trusselen fra bomber og raketter, sekterisk vold, tvangsflytting eller innesperring. Som en demokratisk nasjon må det være en selvfølge at vi ser palestinske og jødiske menneskeliv som like verdifulle. Ingen skal måtte vokse opp under et regime som hele tiden forteller dem at de er «de andre», og dermed mindre verdt. Begge folkegrupper må ha den samme muligheten til å utforme sin egen fremtid gjennom demokratiske prosesser. Dette er også den eneste måten å hindre at dagens barn vokser opp til å bli morgendagens terrorister.

  • Kirsti Næss, politisk rådgiver i Midtøsten for Kirkens Nødhjelp, bor i Øst-Jerusalem

 

Fredsbygging

Les mer om vårt arbeid med fredsbygging her

Vi arbeider med fredbygging i disse landene:

Afghanistan Den dominikanske republikk
Kongo Mali
Pakistan Sør-Sudan

Publisert: