Historier

Den grønne tørken

Som jorda trenger vann for å gi liv, trenger mennesker og dyr vann for å leve. Hva skjer når det livsviktige regnet uteblir i to år?

De kan drepe meg, men ikke sannheten

Øst-Kongo har bare én uavhengig avisredaksjon, og den er støttet av Kirkens Nødhjelp. Redaktør Solange Lusiku Nsmimire lever under konstante drapstrusler, men det største presset opplevde hun da pengene fra Kirkens Nødhjelp uteble og en bunke penger fr...

Olympic Village

Du har sikkert truffet den selv, på et norsk fortau. Det er en nød som kan være vanskelig å forstå, som kan vekke avsky, og så skam. Vi vil så gjerne se etter menneskeverdet i alle, men kan vi gjenkjenne oss selv i øynene til romfolk?

Hat og dype sår

I Sør-Sudan kveles befolkningen av krig og konflikt, økonomisk vanskjøtsel ogtørkekatastrofe. Over fem millioner mennesker er avhengige av hjelp for å overleve 2016.

Klimaendringenes harde virkelighet

Ti millioner mennesker er rammet av tørke i Etiopia. Er det klimaendringene i verden vi ser et resultat av, og har vi nordmenn også et ansvar for at det har blitt slik? Vi spurte en som forsker på klima.

Fikk fast jobb

Fast jobb er en uoppnåelig drøm for mange romfolk i Romania. Petco John Gabriel og Paraschiv Marian Ovidiukom gjennom nåløyet.

Enkle grep satte fart på maisen

Selv om fattige småbønder i Tanzania må kjøpe både frø og gjødsel selv, blir inntjeningen doblet ved hjelp av Kirkens Nødhjelps «The She project». På få år kan prosjektet skaleres opp betydelig, slik at tusener av småbønder klatrer ut av ekstrem...