- Vi må fortsette å bry oss

TV-aksjonen 2014: Pengene som samles inn i TV-aksjonen skal gi 300 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Sudan.

For å få til dette, trenger vi deg! Er du klar for årets viktigste søndagstur 19. oktober?

10 år etter og Kirkens Nødhjelp fortsetter sitt Darfur-program.

– Behovene er fortsatt massive, men finansiering avtar, forteller generalsekretær Anne-Marie Helland.

Etter å ha besøkt Khartoum i juni, har Kirkens Nødhjelp og våre samarbeidspartnere Caritas Internationalis (paraplyorganisasjon for katolske nødhjelpsorganisasjoner verden over), CAFOD (den offisielle katolske nødhjelpsorganisasjonen i England og Wales) og ACT Alliance i fellesskap besluttet å forlenge vårt omfattende nødhjelpsprogram i Darfur i ytterligere tre år.

Ifølge FN er over 4 millioner mennesker drevet på flukt siden 2004 og hittil i år er 390 000 mennesker drevet på flukt.  

- Det var overveldende å besøke leirene. Antallet nye internt fordrevne overrasket meg. Denne krisen har pågått i ti år nå, og det er fortsatt en humanitær krise, sier Helland. Og fortsetter: - På andre siden var det godt å se vann- og sanitærinnsatsen som Kirkens Nødhjelp har vært med å bygge opp gjennom årene. Det gjorde inntrykk å se hvor viktig og sårt nødvendig vårt arbeid er. Tilgang til rent vann er så grunnleggende og vi har bidratt til at hundretusener av mennesker har overlevd.


Anne-Marie Helland i Hasahisa flyktningleir i Darfur hvor Kirkens Nødhjelp har bidratt til at internt fordrevne nå har tilgang til rent og trygt vann. Foto: Kirkens Nødhjelp 

Markerer 10 år

Kirkens Nødhjelp og partnere har arbeidet med det omfattende nødhjelpsprogrammet i Darfur i ti år. Vi har svart på den humanitære krisen ved å gi tilgang til utdanning, bedre levekår, helse, ernæring, vann og sanitær og beredskap 17 steder i sør-, øst- og sentral-Darfur.

- Dette er en langsiktig og kompleks humanitær situasjon. En av utfordringene er at folk fortsatt, etter ti år, er avhengig av oss. Men det er vanskelig å se hvordan ting kunne ha vært gjort annerledes fordi det er en kontinuerlig krise, sier Anne-Marie Helland. Ifølge FN er 3,5 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp.

Fortsatt massive behov

Antallet internt fordrevne øker og det råder ingen tvil blant våre samarbeidspartnere om at dette engasjementet skal og må videreføres. Men midt oppi det hele svikter finansieringen.

- Darfur må holdes på agendaen! Det er fortsatt massive behov for bistand i regionen, det finnes millioner av mennesker som trenger hjelp. Vi må fortsette å bry oss, sier Helland.

En del av årsaken til nedgangen i finansieringen er at færre aktører og humanitære organisasjoner har tilgang. Og de som har tilgang trenger støtte og finansiering.

 
Anne-Marie Helland, generalsekretær i CAFOD Chris Bain, generalsekretær i Caritas Internationalis Michael Roy og John Nduna, generalsekretær i ACT Alliance - her utenfor Hasahisa flyktningleir - ser et fortsatt behov for engasjement i Darfur. Skiltet i bakgrunnen bærer preg av ti års tilstedeværelse. Foto:Kirkens Nødhjelp

John Nduna, generalsekretær i ACT Alliance utdyper:

- ACT Alliance med sine 130 medlemsorganisasjoner, deriblant Kirkens Nødhjelp, er forpliktet til å fortsette å hjelpe folket i Darfur, og de som er i nød. Vi har sett at de humanitære behovene fortsatt er til stede, og vi må fortsette å svare.

Kirkens Nødhjelp har som mål å nå over 410 000 internt fordrevne i Darfur med bistand i løpet av 2014.

Ved å støtte Kirkens Nødhjelp støtter du blant annet vårt arbeid for menneskene rammet av konflikten i Darfur.

Gi en gave her

 

Wash

Les mer om vårt arbeid med WASH (Vann, sanitær og hygiene) her

Vi arbeider med vann, sanitær og hygiene i disse landene:

Afghanistan Tanzania
Den dominikanske republikk Etiopia
Haiti Nord-Irak
Pakistan Somalia
Sudan Syria
Sør-Sudan  

Publisert: