20 millioner trues av sult i Øst-Afrika

20 millioner mennesker trues av matmangel etter langvarig tørke. Behovet for hjelp er akutt.

I løpet av 2019 risikerer 45 millioner mennesker i det østlige og sørlige Afrika å bli rammet av matmangel på grunn av manglende regn, ifølge FN. Kirkens Nødhjelp er til stede i mange av de tørkerammede landene, og kan oppskalere innsatsen med økt støtte til nødhjelp.

– Situasjonen er prekær og behovene enorme. Kirkens Nødhjelp har jobbet med å redde liv i tørken lenge, men det trengs forsterket innsats. Det internasjonale samfunnet må trappe opp innsatsen umiddelbart for å unngå en sultkatastrofe, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Flere av landene har opplevd ekstrem tørke i mange år. Sviktende regn over flere sesonger har ødelagt avlinger og livsgrunnlag. Brønnene er tomme og vannstanden i grunnvannet synker.

Somalia hardt rammet

Etiopia, Sør-Sudan og Somalia er blant landene som er hardest rammet av tørken. Her trues til sammen 20 millioner mennesker av matmangel.

Aller verst kan krisen gå utover Somalia, hvor nær halvparten av befolkningen er rammet av tørke og trenger umiddelbar humanitær hjelp. Regnet har uteblitt i fire år på rad i de mest utsatte regionene. Over 5,4 millioner mennesker er truet av sult bare de kommende månedene, ifølge FN.

Klimaendringer skaper flere kriser

Klimaendringene skaper stadig mer ekstremvær i form av tørke og flom. Dette skaper store utfordringer for mennesker i særlig utsatte områder, og det er de fattigste som rammes hardest.

– Disse krisene kommer stadig oftere, og lokalbefolkningen klarer ikke å bygge seg opp igjen mellom krisene. I tillegg til å svare på det akutte behovet for humanitær hjelp, må vi fortsette å investere i langsiktige løsninger i de landene som rammes hardest av ekstremvær og klimaendringer, sier Høybråten.

Fakta:

  • Somalia: Nær halvparten av befolkningen er rammet av tørke og trenger umiddelbar humanitær hjelp. Over 5,4 millioner mennesker er truet av sult de kommende månedene, ifølge FN.
  • I Sør-Sudan er det ventet at 7,1 millioner mennesker står overfor akutt matmangel i 2019.
  • I Etiopia trenger over 8,3 millioner mennesker humanitær hjelp. 4,5 millioner vil trenge akutt hjelp som følge av tørken i løpet av 2019.
  • Begrenset tilgang til mat, rent vann og trygge sanitære forhold, vil også øke risikoen for smittsomme sykdommer som kolera, tyfusfeber, diaré, akutte luftveisinfeksjoner og meslinger.
  • Kirkens Nødhjelp jobber i de tørkerammede områdene for å sikre tilgangen til rent vann og trygge sanitærforhold. Vi kjører ut vann der behovet er størst, borer brønner og deler ut mat og annet nødhjelpsutstyr.
  • Kirkens Nødhjelp jobber også med langsiktige løsninger som å gi opplæring til bønder i mer klimatilpasset landbruk, slik at det blir lettere å stå imot tørke og flom.

Wash

Les mer om vårt arbeid med WASH (Vann, sanitær og hygiene) her

Vi arbeider med vann, sanitær og hygiene i disse landene:

Afghanistan Tanzania
Den dominikanske republikk Etiopia
Haiti Nord-Irak
Pakistan Somalia
Sudan Syria
Sør-Sudan  

Publisert: