Gledelig at arbeidet mot skadelige skikker løftes

Kirkens Nødhjelps arbeid mot omskjæring virker. I Etiopia har vi hatt en nedgang på 31 prosent der vi jobber. Derfor ønsker vi Regjeringens nye strategi mot skadelige skikker velkommen.

-Det er gledelig at arbeidet mot skadelige skikker som kjønnslemlestelse og barneekteskap løftes. Noe som er livsviktig for millioner av jenter, sier Kirkens Nødhjelps utenlandssjef, Arne Næss-Holm.

I flere land hvor Kirkens Nødhjelp jobber, er flertallet av jentene utsatt for kjønnslemlestelse: I Somalia er utbredelsen 98 prosent, i Mali 91 prosent og i Etiopia 74 prosent.

Det store flertallet av den kvinnelige befolkningen lever med store fysiske og mentale skader som også bidrar til at jentene faller ut av skolen, til barneekteskap og til høy mødre- og barnedødelighet. De fleste jenter blir lemlestet når de er under 15 år, mange rett etter fødsel.

-Vi er glade for at strategien legger opp til en helhetlig innsats mot skadelige skikker og understreker at de lokale aktørene og sivilsamfunnet er helt avgjørende for å få til endringer, sier Næss-Holm.  

Religiøse ledere lokalt har stor innvirkning

Blant de lokale aktørene har de religiøse lederne en helt spesiell rolle, noe som trekkes frem i strategien. De religiøse lederne har stor betydning og innflytelse, og er navet i mange lokalsamfunn. Takket være dem kommer vi inn i miljøer som er lukket for andre.

Kirkens Nødhjelp har jobbet med religiøse ledere for å avskaffe skadelige skikker over flere år, og vi ser at det virker. De har stor betydning og innflytelse og er navet i mange lokalsamfunn. Takket være dem, kommer vi inn i miljøer som er lukket for andre, sier Næss-Holm.

Våre tall fra Etiopia de siste tre årene viser at færre nå vil omskjære døtrene sine og flere tar direkte avstand fra skadelige skikker i prosjektområdene våre. Nesten 14 millioner barn, ungdom og voksne har fått informasjon om skadelige skikker gjennom våre programmer.

I august i år bestemte myndighetene i Etiopia å lage en handlingsplan mot skadelige skikker som kjønnslemlestelse og barneekteskap fra 2020-2024. Kirkens Nødhjelp og Redd Barna har spilt en viktig rolle inn i dette arbeidet. Målet er å få slutt på omskjæring i Etiopia innen 2025.

-Vi ser frem til å jobbe sammen med norske myndigheter for å fremme menneskrettighetene på globale arenaer, og jobbe sammen med våre lokale partnere for å endre skadelige normer på bakken, sier Arne Næss-Holm.

 

For mer informasjon, kontakt Kirkens Nødhjelps pressetelefon: Tlf.: 932 42 493

 

Kjønnsbasert vold og reproduktiv helse

Les mer om Kjønnsbasert vold og reproduktiv helse her

Vi arbeider med kjønnsbasert vold og reproduktiv helse i disse landene:

Den dominikanske republikk Etiopia
Guatemala Kongo
Malawi Mali
Pakistan Somalia
Sudan Sør-Sudan
Zambia  

Publisert: