Klima og vannkrisen henger sammen

Ifølge bærekraftsmål 6 skal alle mennesker ha tilgang til rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. En av ti mangler tilgang på rent vann og 30 % har ikke et skikkelig sted å gå på do, så det er en stor jobb å gjøre.

Landsbyen Ikonda fikk reint vann i september 2016 med penger fra TV-aksjonen 2014. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
Landsbyen Ikonda fikk reint vann i september 2016 med penger fra TV-aksjonen 2014. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

– Rent vann og trygge doer er viktig for at vi skal kunne nå andre bærekraftsmål som helse, likestilling og utdanning. Regjeringen må øke satsingen på vann, sanitær og hygiene i den kommende humanitære strategien, sier fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Lisa Sivertsen.

Kirkens Nødhjelp har sammen med FIVAS - Foreningen for internasjonale vannstudier, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Forum for utvikling og miljø (ForUM) skrevet politikknotatet «Rent vann, rent nødvendig» med innspill til hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftsmål 6. Verdens stater møtes i FN i New York om en måned, og bærekraftsmålet om vann og sanitær står på agendaen.

– Klimaendringene gjør at det blir for lite vann noen steder og for mye vann andre steder. Begge deler er en trussel for folks tilgang på rent vann. Skal vi løse verdens vannkrise, må vi stoppe klimaendringene. Norge må kutte klimagassutslipp og øke støtten til klimatilpasning, i tråd med Parisavtalen, sier hun.

Vannmangel - et voksende problem

Klimaendringer, ekstremvær, miljøødeleggelser, forurensning, befolkningsvekst og økt forbruk legger et økende press på verdens allerede overutnyttede vannressurser. Om dagens forbruk øker i samme tempo som nå, vil etterspørselen overstige de tilgjengelige vannressursene med over 40 % innen 2030. Regjeringen må jobbe langs flere spor for å bidra til denne globale dugnaden.

I Norge har vi mer enn nok vann, men import av varer gjør at vi har for høyt forbruk av verdens knappe vannressurser.

– Oljefondet og staten kan bidra med å stille strengere krav til vanneffektivitet og rapportering om vannbruk. Vi må sikre at Norges vannforbruk ikke hindrer menneskers tilgang til rent og trygt vann andre steder i verden, sier Sivertsen.

Toalettmangel - en glemt krise

To milliarder mennesker bruker i dag drikkevann forurenset av avføring som følge av mangel på ordentlige toaletter. Dette fører til diaré og ernæringsproblemer blant barn. Daglig dør flere barn av diaré enn av meslinger, malaria og aids til sammen.

I landsbyen Ikonda vasker Muhoja Mabula, Ngwandu Kashinde og Juma Gisusu seg ved skolens toalett, som Kirkens Nødhjelp har støttet. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
I landsbyen Ikonda vasker Muhoja Mabula, Ngwandu Kashinde og Juma Gisusu seg ved skolens toalett, som Kirkens Nødhjelp har støttet. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Mangel på gode sanitære forhold er særlig belastende for jenter og kvinner. Når jenter og kvinner må gå på do utendørs, står de i fare for sjikanering og seksuelle overgrep. Millioner av jenter slutter på skolen når de får mensen fordi skolen ikke har toaletter. Toalettmangel får alvorlige konsekvenser for jenter og kvinners skolegang og deltagelse i arbeidslivet.

Globalt har bistandsbudsjettet øremerket vann og sanitær sunket med 21% siden 2012, og en stadig større del av jobben overlates til ikke-statlige aktører.

– Alle mennesker har rett til å gå på do et sted der de er trygge, der de ikke blir syke og der de har privatliv. Skal vi klare å nå bærekraftskålene innen 2030, trengs det en kraftig opptrapping på sanitær-, hygiene- og toalettfronten nå, sier hun.

Last ned rapporten her

 

Wash

Les mer om vårt arbeid med WASH (Vann, sanitær og hygiene) her

Vi arbeider med vann, sanitær og hygiene i disse landene:

Afghanistan Tanzania
Den dominikanske republikk Etiopia
Haiti Nord-Irak
Pakistan Somalia
Sudan Syria
Sør-Sudan  

Publisert: