Tørke i Øst-Afrika

Store deler av Somalia, Etiopia og Sør-Sudan er nå preget av mangel på vann og mat.

Kirkens Nødhjelp sikrer akutt nødhjelp til de hardest rammede i Somalia, Etiopia og Sør-Sudan. I disse tre landene har Kirkens Nødhjelp langvarig nærvær, omfattende utviklingsprosjekter, solide partnere og mulighet for å utvide nødhjelpsinnsatsen. Vi prioriterer rent vann, matvarer og hygieneartikler i lokalsamfunn og leirer for flyktninger og internt fordrevne.

En jente slukker tørsten i Etiopia. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
Sifan Kedir slukker tørsten ved en vannpost i Bedeno, East Hararghe, Etiopia. Kirkens Nødhjelp har bygget vannposten. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Somalia

Tørken i Somalia er den verste på 40 år. Kirkens Nødhjelp er på plass med livreddende vann, men behovene er fortsatt enorme. Rundt 6,2 millioner mennesker har behov for nødhjelp per oktober 2017 (UNOCHA).

3,1 millioner mennesker står i fare for å sulte, og om regnet uteblir vil det ramme enda flere. Siden januar 2017 har 975.000 mennesker lagt ut på flukt i Somalia, mange av dem på søken etter mat til seg og sine familier.

Kirkens Nødhjelps respons:

Kirkens Nødhjelp har vært i Somalia siden 1993, og har siden da med jevne mellomrom jobbet med nødhjelpsrespons, deriblant matsikkerhet og vann, sanitær og hygiene. Vi har hjulpet opp mot 65.000 mennesker som allerede i fjor ble rammet av tørken i Puntland- og Gedo-regionene og skalerer nå for å nå ut til ytterlige over 58.000 mennesker med livreddende hjelp.

Vi ser at vårt langsiktige arbeid med vann, sanitær og hygiene bidrar til å redde flere tusen liv. Et eksempel er et vannpunkt som var ment å gi vann til 5000 mennesker, som nå er den eneste vannkilden for 20.000 mennesker.

Støtt vårt arbeid i Øst-Afrika

Sør-Sudan

Nesten to millioner mennesker er drevet på flukt i eget land, og over 1,8 millioner har flyktet til nabolandene. I februar var tallet på mennesker som opplevde akutt sult på cirka 100.000, men dette tallet har økt etter den tid. Innen juli venter man at 5,5 millioner mennesker ikke har trygg tilgang på mat. 4,8 millioner mennesker har ikke trygg tilgang til vann, sanitære løsninger og hygieneartikler.

Som i Somalia er kolera et stort problem og minst 249 mennesker har måtte bøte med livet.

Kirkens Nødhjelps respons:

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sør-Sudan i over 40 år, blant annet med vann, sanitær og hygiene, helsetjenester og fredsbygging. I tillegg til vårt langsiktige arbeid nådde vi ut med nødhjelp til 94.772 mennesker i 2016 med rent vann, sanitær og nødhjelp som tepper, telt og hygieneartikler. Vi skalerer nå opp arbeidet vårt til å kunne nå ytterlige 58.340 mennesker.

STØTT VÅRT ARBEID I ØST-AFRIKA

Etiopia

I mai estimerte man at 7,7 millioner mennesker trenger matassistanse og mer enn ni millioner mennesker har ikke tilgang til vann. Mange flyktninger fra Somalia kommer til Etiopia, noe som gjør behovene enda større.

I følge myndighetene i landet vil nødhjelpen til sju millioner mennesker ta slutt i juli, og det mangler støtte til å opprettholde responsen som til nå har vært omfattende fra myndighetenes side – i samarbeid med hjelpeorganisasjoner.

Kirkens Nødhjelps respons:

Kirkens Nødhjelp nådde nesten 165.000 mennesker med enten vann eller toaletter i 2016. Vi oppskalerte vårt arbeid da krisen slo inn, og nådde dermed ut til 65.000 flere enn det vårt opprinnelige arbeid ville klart.

Kirkens Nødhjelp har samarbeidet med norske organisasjoner som driver nødhjelp i de etiopiske regionene Somali og Oromia. Dette samarbeidet har som mål å nå over 200.000 mennesker til sammen.

I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.
I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.

 

Wash

Les mer om vårt arbeid med WASH (Vann, sanitær og hygiene) her

Vi arbeider med vann, sanitær og hygiene i disse landene:

Afghanistan Tanzania
Den dominikanske republikk Etiopia
Haiti Nord-Irak
Pakistan Somalia
Sudan Syria
Sør-Sudan  

Publisert:

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i