Tørke i Øst-Afrika

Store deler av Sør-Sudan, Etiopia og Somalia er nå preget av mangel på vann og mat.

En jente slukker tørsten i Etiopia. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
Sifan Kedir slukker tørsten ved en vannpost i Bedeno, East Hararghe, Etiopia. Kirkens Nødhjelp har bygget vannposten. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Somalia

Tørken i Somalia er den verste på 70 år. Kirkens Nødhjelp er på plass med livreddende vann, men behovene er fortsatt enorme.

På grunn av lite regn fra oktober til desember har nå halvparten av befolkningen i Somalia usikker tilgang på mat. Tørken har de siste månedene spredd seg til å ramme nesten hele landet. Rundt 4,5 millioner mennesker står i fare for å sulte og mer enn 7 millioner mennesker står i fare hvis regnet uteblir mellom april og juni.Tørken har også ført til at ca 256.000 mennesker har blitt nødt til å forlate hjemmene sine.

 

Kirkens Nødhjelps langsiktige arbeid med vann og arbeidet fra TV-aksjonen, har gjort oss i stand til å være tidlig på plass og gi livreddende vann til flere tusen mennesker. I tillegg arbeider vi med tiltak for å bedre matvaresikkerheten, blant annet ved å gi støtte til såkorn.

Sør-Sudan

Den 20. februar 2017 erklærte FN hungersnød i Sør-Sudan. På grunn av konflikt, tørke og dårlig økonomisk tilstand står rundt 100.000 mennesker nå uten tilstrekkelig tilgang til mat, og en million mennesker står i fare for å bli rammet av hungersnøden. Opp mot 7,5 millioner mennesker har behov for nødhjelp og beskyttelse som en følge av det økende konfliktnivået.

 

 

Kirkens Nødhjelp er i ferd med å øke innsatsen i Sør-Sudan, og har blant annet støttet matutdeling den siste tiden for å møte de akutte behovene. Samtidig ser man på løsninger for å bedre matvaresikkerheten på lengre sikt.

Etiopia

I 2016 ble Etiopia rammet av en tørke, som en følge av værfenomenet El-Niño. Samtidig som landet er i ferd med å bygge opp forholdene etter fjorårets tørke, står de nå foran en ny tørke fra blant annet værfenomenet som følger El-Niño; La-Niña.

Årets tørke rammer store deler av Etiopia, hvor 5,6 millioner millioner har usikker tilgang på mat og 9,1 millioner mennesker trenger vann. 

Vi har arbeidet med å forbedre vanntilgangen for mennesker i Etiopia i en årrekke, og dette arbeidet blir enda viktigere i en tørkesituasjon.

Vi er i ferd med å øke denne innsatsen, og ser i tillegg på muligheter for å bedre matvaresikkerheten på lengre sikt, blant annet ved å distribuere såkorn så folk kan sette nye avlinger etter tørken.

I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.
I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.

Publisert: 3. april 2017

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 200 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i Syria og Øst-Afrika