Tørke i Øst-Afrika

Store deler av Somalia, Etiopia og Sør-Sudan er nå preget av mangel på vann og mat.

Kirkens Nødhjelp sikrer akutt nødhjelp til de hardest rammede i Somalia, Etiopia og Sør-Sudan. I disse tre landene har Kirkens Nødhjelp langvarig nærvær, omfattende utviklingsprosjekter, solide partnere og mulighet for å utvide nødhjelpsinnsatsen. Vi prioriterer rent vann, matvarer og hygieneartikler i lokalsamfunn og leirer for flyktninger og internt fordrevne.

En jente slukker tørsten i Etiopia. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
Sifan Kedir slukker tørsten ved en vannpost i Bedeno, East Hararghe, Etiopia. Kirkens Nødhjelp har bygget vannposten. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Somalia

Tørken i Somalia er den verste på 70 år. Kirkens Nødhjelp er på plass med livreddende vann, men behovene er fortsatt enorme. Rundt 3,2 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp i løpet av juni i 2017.

Det er dokumentert 9.800 tilfeller av meslinger, og over 45.000 dokumenterte tilfeller av kolera og til sammen 378 mennesker har mistet livet. 4,5 millioner mennesker er i fare for å sulte, og om regnet uteblir vil det ramme sju millioner flere. Siden november i fjor har 739.000 mennesker lagt ut på flukt i Somalia.

Kirkens Nødhjelps respons:

Kirkens Nødhjelp har vært i Somalia siden 1993, og har siden da med jevne mellomrom jobbet med nødhjelpsrespons, deriblant matsikkerhet og vann, sanitær og hygiene. Vi har hjulpet opp mot 65.000 mennesker som allerede i fjor ble rammet av tørken i Puntland- og Gedo-regionene og skalerer nå for å nå ut til ytterlige over 58.000 mennesker med livreddende hjelp.

Vi ser at vårt langsiktige arbeid med vann, sanitær og hygiene bidrar til å redde flere tusen liv. Et eksempel er et vannpunkt som var ment å gi vann til 5000 mennesker, som nå er den eneste vannkilden for 20.000 mennesker.

Sør-Sudan

Nesten to millioner mennesker er drevet på flukt i eget land, og over 1,8 millioner har flyktet til nabolandene. I februar var tallet på mennesker som opplevde akutt sult på cirka 100.000, men dette tallet har økt etter den tid. Innen juli venter man at 5,5 millioner mennesker ikke har trygg tilgang på mat. 4,8 millioner mennesker har ikke trygg tilgang til vann, sanitære løsninger og hygieneartikler.

Som i Somalia er kolera et stort problem og minst 249 mennesker har måtte bøte med livet.

Kirkens Nødhjelps respons:

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sør-Sudan i over 40 år, blant annet med vann, sanitær og hygiene, helsetjenester og fredsbygging. I tillegg til vårt langsiktige arbeid nådde vi ut med nødhjelp til 94.772 mennesker i 2016 med rent vann, sanitær og nødhjelp som tepper, telt og hygieneartikler. Vi skalerer nå opp arbeidet vårt til å kunne nå ytterlige 58.340 mennesker.

Etiopia

I mai estimerte man at 7,7 millioner mennesker trenger matassistanse og mer enn ni millioner mennesker har ikke tilgang til vann. Mange flyktninger fra Somalia kommer til Etiopia, noe som gjør behovene enda større.

I følge myndighetene i landet vil nødhjelpen til sju millioner mennesker ta slutt i juli, og det mangler støtte til å opprettholde responsen som til nå har vært omfattende fra myndighetenes side – i samarbeid med hjelpeorganisasjoner.

Kirkens Nødhjelps respons:

Kirkens Nødhjelp nådde nesten 165.000 mennesker med enten vann eller toaletter i 2016. Vi oppskalerte vårt arbeid da krisen slo inn, og nådde dermed ut til 65.000 flere enn det vårt opprinnelige arbeid ville klart.

Kirkens Nødhjelp har samarbeidet med norske organisasjoner som driver nødhjelp i de etiopiske regionene Somali og Oromia. Dette samarbeidet har som mål å nå over 200.000 mennesker til sammen.

I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.
I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.

Fellesaksjon for de tørkerammede

Akkurat nå står vi på kanten av den verste sultkatastrofen på 70 år. 11 organisasjoner går nå sammen for å hindre at katastrofen blir enda større. Du kan bidra.

VIPPS til
«Still sulten».

 

 

 

SMS kodeord
STILLE til 2272 (200 kr).

 

Kontonummer: 1503.49.95602

Les mer om felleskampanjen #stillsulten på www.stillsulten.no

Publisert: 3. april 2017