Tørke i Øst-Afrika

Store deler av Sør-Sudan, Etiopia og Somalia er nå preget av mangel på vann og mat.

En jente slukker tørsten i Etiopia. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
Sifan Kedir slukker tørsten ved en vannpost i Bedeno, East Hararghe, Etiopia. Kirkens Nødhjelp har bygget vannposten. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Sør-Sudan

Den 20. februar 2017 erklærte FN hungersnød i Sør-Sudan. På grunn av konflikt, tørke og dårlig økonomisk tilstand står rundt 100.000 mennesker nå uten tilstrekkelig tilgang til mat, og en million mennesker står i fare for å bli rammet av hungersnøden. Det er også forventet at tallet på mennesker som vil lide av matusikkerhet vil stige til 5,5 millioner i juni hvis det ikke gripes inn.

Kirkens Nødhjelp er i ferd med å øke innsatsen i Sør-Sudan, og har blant annet støttet matutdeling den siste tiden for å møte de akutte behovene. Samtidig ser man på løsninger for å bedre matvaresikkerheten på lengre sikt.

Etiopia

I 2016 ble Etiopia rammet av en tørke, som en følge av værfenomenet El-Niño. Samtidig som landet er i ferd med å bygge opp forholdene etter fjorårets tørke, står de nå foran en ny tørke fra blant annet værfenomenet som følger El-Niño; La-Niña.

Årets tørke rammer store deler av Etiopia, hvor 5,6 millioner millioner har usikker tilgang på mat og 9,1 millioner mennesker trenger vann. 

Vi har arbeidet med å forbedre vanntilgangen for mennesker i Etiopia i en årrekke, og dette arbeidet blir enda viktigere i en tørkesituasjon.

Vi er i ferd med å øke denne innsatsen, og ser i tillegg på muligheter for å bedre matvaresikkerheten på lengre sikt, blant annet ved å distribuere såkorn så folk kan sette nye avlinger etter tørken.

I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.
I 2016 så mange det som nødvendig å flytte for å kunne få tilgang på mat i Etiopia.

Somalia

På grunn av lite regn fra oktober til desember har nå halvparten av befolkningen i Somalia usikker tilgang på mat. Tørken har de siste månedene spredd seg til å ramme nesten hele landet. De rundt fem millioner menneskene som er rammet har behov for matvarehjelp.

I Somalia har vi et omfattende arbeid med blant annet å sikre tilgang til rent og trygt drikkevann, som vi nå ser på muligheter for å oppskalere. I tillegg arbeider vi med tiltak for å bedre matvaresikkerheten, blant annet ved å gi støtte til såkorn.

Publisert: 24. februar 2017

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 200 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i Syria og Øst-Afrika