Kirkens Nødhjelps blogg

Vi har rett til å si nei til gruvedrift! Vi må tenke på våre barn og barnebarn, og vårt lokalsamfunn ville opplevd mer skade enn gavn hvis de åpnet for mineralutvinning. Så, vi har sagt nei siden 2006. Etter maktkamp, rettsaker og dødstrusler, vant vi endelig frem i høyesterett i 2018! Folket har rett til å si nei!, var hennes engasjerende innlegg på AMI.
Som et slags høylydt gospelkor slanger demonstrasjonen seg gjennom Cape Towns gater. For tiende gang marsjerer aktivister og religiøse ledere til verdens største gruvekonferanse med klar beskjed: Gruvedrift må komme vanlige folk til gode!