Kirkens Nødhjelps blogg

Tørke i Alyu Abba Ankober, Ethiopia. Foto: Kristin Morseth / Kirkens Nødhjelp.
Norge må bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030, slår en ny rapport fast. Minst 53 prosent må tas hjemme. I tillegg må Norge øke sin klimabistand til utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland. Kun slik når vi Paris-avtalen.