Aktuelt

Fersk rapport: Norge kan bidra til rettferdige skattesystemer

Økonomisk krise og fattigdom i kjølvannet av Covid-19 pandemien har gjort det vanskeligere enn noen gang for utviklingsland å skaffe skatteinntekter til velferd. En fersk rapport ser på hvordan norsk bistand kan bidra til å endre på det.

Unge ønsker seg julegaver som gir mening

8 av 10 nordmenn har opplevd å få gaver de ikke har bruk for. Samtidig sier et flertall av unge nordmenn mellom 16-24 år at de ønsker seg symbolske julegaver.

Nådeløse år for Grace

Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare én dag gammel. Omfavnet av morskjærlighet og nærhet etter en god og trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre. Mange barn i Afrika lever aldri til de blir fem år.

Veien fra Glasgow

COP26: Bakteppet er mørkt, og utslippene når nye høyder. Det er skuffende at klimatoppmøtet i siste liten gikk fra å ville «fase ut» til å «fase ned» kull. Likevel er det utrolig viktig at verdens land, tross ulike interesser, ble enige om ambisjoner o...

En likestilt løsning på klimakrisen

Kvinner og jenter rammes hardere av klimaendringene enn menn, særlig i fattige land. Likevel er kjønn altfor sjelden et tema når man skal finne løsninger, ifølge ny rapport.

Ikke send regningen til verdens fattige

Regningen for klimafinansiering må ikke sendes til verdens fattige og mest sårbare mennesker, skriver Kirkens Nødhjelp og 20 andre organisasjoner i et åpent brev til regjeringen

Kriserammede Sudan

Væpnet konflikt har fordrevet mer enn 400 000 mennesker i Sudan bare i år og har ført til mer enn tre millioner internt fordrevne de siste to tiårene. I følge FN er nær en tredjedel av befolkningen i Sudan avhengige av humanitær hjelp for å overleve.

Ødelagte skoler og enorme behov for nødhjelp i Haiti

650 000 mennesker trenger nødhjelp i Haiti etter jordskjelvet i august. I tillegg er 900 skoler ødelagt. – Det er veldig trist at så mange barn og unge blir rammet, og går glipp av utdanning, sier Manfred Arlt, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.