Aktuelt

Bistand under press

Hvis bistanden skal brukes til å finansiere forpliktelser på stadig flere områder som krever vår innsats, vil både innhold og ambisjonsnivå i bistandspolitikken bli vesentlig endret. Kirkens Nødhjelps rapport «Bistand under press» setter fokus på dette...

Norge gir økt humanitær støtte til Afghanistan

Over halvparten av den afghanske befolkningen er rammet av akutt sult. Nå vil Norge øke den humanitære innsatsen i landet gjennom Kirkens Nødhjelp og flere andre humanitære organisasjoner.

75 år med nødhjelp

For 75 år siden startet Kirkens Nødhjelp som en liten kirkelig innsamlingsaksjon. I dag er vi en av Nordens største bistandsorganisasjoner.

Desmond Tutu

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu var en frontfigur i kampen mot apartheid og ble en uredd stemme for rettferdighet, menneskeverd og forsoning.