Aktuelt

Fattigdom må ha høyest prioritet

Økt og innovativ satsing på næringsutvikling i utviklingsland er viktig. En vilje hos norsk næringsliv til å satse på dette er det all grunn til å hilse velkommen.

Norge tar klimalederskap

- Kirkens Nødhjelp synes det er svært gledelig at Norge nå melder inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Dette er gode nyheter for den globale klimakampen, men aller mest for verdens fattige som vi jobber sammen med hver dag, og som akkurat nå ...

Menneskerettigheter og bistand – ingen motsetning

Flere interessante innlegg, fra Amnesty, Atlas-Alliansen og Norad, har den siste tiden blitt skrevet om denne saken. Ett perspektiv som ikke har kommet godt nok frem hittil er behovet for samarbeid - at menneskerettighetsorganisasjoner og bistandsorgan...

Skatt for eller mot utvikling

Norad-sjefen leverer et sterkt forsvar for å styrke utviklingslands skattesystemer i Dagsavisen 29.1. Kirkens Nødhjelp er enig.  Men arbeidet for en verden med effektive og rettferdige skattesystemer er ikke uten dilemmaer.   

Ti teser om utviklingspolitikkens fornyelse

Debatten om utviklingspolitikkens behov for fornyelse i Morgenbladet den siste tiden har løftet fram mange viktige perspektiver. Samtidig er dette en komplisert debatt – utviklingspolitikk rommer mange ulike fagfelt og påvirkes av alle andre...

Ikke glem Haiti

Ti år etter en av tidenes dødeligste jordskjelvkatastrofer, strever Haiti fremdeles med å reise seg. Det internasjonale samfunnet må ikke vende det hardt prøvede landet ryggen.

Fra vondt til verre i Haiti

Søndag 12. januar er det 10 år siden et av tidenes dødeligste jordskjelv rammet Haiti. Dessverre har ikke landet kommet seg på bena igjen på tross av massiv bistand.   

Pekeleken

Norge sparker beina under klimaforhandlingene. Det nytter ikke å peke på EU før vi gjør noe selv først.

Et barns liv - og død

Når et barn blir sykt, stopper tiden. Når et barn er så sykt at han eller hun får beskjed om at det bare har noen måneder igjen å leve, faller verden i grus. Denne uka var Kirkens Nødhjelp med på åpningen av en ny avdeling for palliativ behandling på...