Aktuelt

Skatteunngåelser truer bærekraftsmålene

Utviklingsland taper nær tre norske statsbudsjett i året på ulike former for skatteunngåelser, viser en fersk rapport. - Uten et oppgjør med dagens globale skattesystem vil det være vanskelig å oppfylle bærekraftsmålene, sier generalsekretær Dagfinn...

Norge skuffet FN-sjefen

Det var en streng FN-sjef som mandag samlet verdens ledere. Han burde vært enda strengere, for Norge skuffet.

Verdens fattige rammes av lave klimamål

Når verdens ledere nå samles i New York er FN-sjefen streng – ingen får gå på talerstolen hvis de ikke legger fram økte klimaambisjoner. Hva blir Norges budskap?

Kampen mot sult og fattigdom trues

Kostnadene ved å vente med klimatilpasninger er enorme, både menneskelig og økonomisk, viser fersk rapport. – Norge har et ekstra stort ansvar, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Kirkeskoger mot klimaendringer

Klimaendringer, avskoging, jorderosjon, tørke og mangel på mat og drikkevann inngår i en ond sirkel i noen av verdens fattigste land. Men i Etiopia spirer håpet i eldgamle kirkeskoger.

Bærekraftig bistand

Fornybar energi er billigere og mer tilgjengelig enn noensinne, men i nødhjelpsarbeidet henger vi etter. Fremover må vi sammen med politikere ta større ansvar. Lykkes vi ikke, undergraver vi deler av vårt eget arbeid.

Kirkens Nødhjelp på Arendalsuka 2019

Kirkens Nødhjelp er tilstede på Arendalsuka, hvor vi ønsker å løfte viktige globale spørsmål som klimarettferdighet, våpeneksport og voldtekt som våpen i krig og konflikt.