Aktuelt

Vanning av åkre i Kambuwe i Mchinji i Malawi. Foto: Håvard Bjelland.

Bistand under press

Hvis bistanden skal brukes til å finansiere forpliktelser på stadig flere områder som krever vår innsats, vil både innhold og ambisjonsnivå i bistandspolitikken bli vesentlig endret. Kirkens Nødhjelps rapport «Bistand under press» setter fokus på dette...

I løpet av 2022 vil 24 millioner afghanere oppleve akutt matusikkerhet. I Badakhshan-provinsen deler vi ut mat, rent vann, tepper og hygienepakker. Foto: Zahrah Nabi / Kirkens Nødhjelp.

Norge gir økt humanitær støtte til Afghanistan

Over halvparten av den afghanske befolkningen er rammet av akutt sult. Nå vil Norge øke den humanitære innsatsen i landet gjennom Kirkens Nødhjelp og flere andre humanitære organisasjoner.

75 år med nødhjelp

75 år med nødhjelp

For 75 år siden startet Kirkens Nødhjelp som en liten kirkelig innsamlingsaksjon. I dag er vi en av Nordens største bistandsorganisasjoner.

Desmond Tutu i kapellet i Kirkens Nødhjelps lokaler i Oslo i 2008

Desmond Tutu

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu var en frontfigur i kampen mot apartheid og ble en uredd stemme for rettferdighet, menneskeverd og forsoning.