Aktuelt

I løpet av 2022 vil 24 millioner afghanere oppleve akutt matusikkerhet. I Badakhshan-provinsen deler vi ut mat, rent vann, tepper og hygienepakker. Foto: Zahrah Nabi / Kirkens Nødhjelp.

Norge gir økt humanitær støtte til Afghanistan

Over halvparten av den afghanske befolkningen er rammet av akutt sult. Nå vil Norge øke den humanitære innsatsen i landet gjennom Kirkens Nødhjelp og flere andre humanitære organisasjoner.

75 år med nødhjelp

75 år med nødhjelp

For 75 år siden startet Kirkens Nødhjelp som en liten kirkelig innsamlingsaksjon. I dag er vi en av Nordens største bistandsorganisasjoner.

Desmond Tutu i kapellet i Kirkens Nødhjelps lokaler i Oslo i 2008

Desmond Tutu

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu var en frontfigur i kampen mot apartheid og ble en uredd stemme for rettferdighet, menneskeverd og forsoning.

Åtte nordiske organisasjoner, deriblant Kirkens Nødhjelp, står bak den nye rapporten «Quality Tax Aid» som stiller spørsmål om skattebistand som kanaliseres gjennom multinasjonale kanaler oppnår målene og er godt nok spisset. På bildet leder Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp samtalene under lanseringen av rapporten.

Fersk rapport: Norge kan bidra til rettferdige skattesystemer

Økonomisk krise og fattigdom i kjølvannet av Covid-19 pandemien har gjort det vanskeligere enn noen gang for utviklingsland å skaffe skatteinntekter til velferd. En fersk rapport ser på hvordan norsk bistand kan bidra til å endre på det.