Aktuelt

Kampen mot sult og fattigdom trues

Kostnadene ved å vente med klimatilpasninger er enorme, både menneskelig og økonomisk, viser fersk rapport. – Norge har et ekstra stort ansvar, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Kirkeskoger mot klimaendringer

Klimaendringer, avskoging, jorderosjon, tørke og mangel på mat og drikkevann inngår i en ond sirkel i noen av verdens fattigste land. Men i Etiopia spirer håpet i eldgamle kirkeskoger.

Bærekraftig bistand

Fornybar energi er billigere og mer tilgjengelig enn noensinne, men i nødhjelpsarbeidet henger vi etter. Fremover må vi sammen med politikere ta større ansvar. Lykkes vi ikke, undergraver vi deler av vårt eget arbeid.

Kirkens Nødhjelp på Arendalsuka 2019

Kirkens Nødhjelp er tilstede på Arendalsuka, hvor vi ønsker å løfte viktige globale spørsmål som klimarettferdighet, våpeneksport og voldtekt som våpen i krig og konflikt.

De fattiges interesser må styre norsk utviklingspolitikk

Nikolai Hegertuns kronikk i Aftenposten 10.6. er et godt forsøk på en ærlig debatt om norske interesser i bistandspolitikken. Jeg er enig i mange av Hegertuns betraktninger, men er uenig i hans konklusjon. En utviklingspolitikk styrt av rene norske...