Aktuelt

Solcelleanlegg i Latakia i Syria

Nytt initiativ skal finne nye løsninger for klimafinansiering

De seks store nødhjelps- og utviklingsorganisasjonene Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas Norge og Norges Røde Kors går nå sammen om å sette ned et utvalg som skal se på innovative og nye kilder til klimafinansieri...

Sykdommer sprer seg: Fire måneder etter flommen i Pakistan er de humanitære behovene fortsatt enorme. Sykdommer sprer seg i de oversvømte områdene. Flommen er den verste i landets historie. Foto:: Håvard Bjelland Kirkens Nødhjelp.

Kolera øker globalt som følge av klimakrisen

Klimaendringer som tørke, flom og orkaner rammer fattige land hardt, men fører også til en global bølge av kolerautbrudd. I mange land der Kirkens Nødhjelp jobber øker nå smitten.

Vannpunkter som Kirkens Nødhjelp har utarbeidet for CharAsyab-distriktet i Kabul-provinsen. Foto: Zahrah Nabi.

Kirkens Nødhjelp setter deler av arbeidet i Afghanistan på pause

– Forbudet mot kvinnelige hjelpearbeidere rammer mennesker i nød og forsterker Afghanistans økonomiske krise. Norge må sammen med FN og det internasjonale samfunn legge et økt press for å få reversert denne beslutningen, sier generalsekretær Dagfinn...

VAKSINEKAMPANJE: En jente får en koleravaksine under en vaksinasjonskampanje i hovedstaden Port-au-Prince i Haiti den 19. desember 2022. FOTO: AP Photo/Odelyn Joseph.

Kolera, kriser og håp i Haiti

Voldelige konflikter og demonstrasjoner, lockdown, inflasjon, drivstoffkrise, sult, fattigdom og nød. Listen er lang over kriser som har rammet Haiti i 2022. På toppen rammet koleraepidemien i høst.

Samhold mellom to religiøse ledere

Den dyrekjøpte freden

I en tid da vi alle kjenner at fred er noe dyrebart vi ikke kan ta for gitt, må vi verne om samholdet, om friheten og håpet.

Dagfinn Høybråten

SV har bundet regjeringen til masta og en prosent til bistand

– Budsjettforliket er lovende for bistanden. SV har lykkes med å binde regjeringen til masta og en prosent målet gjennom forslaget om en mekanisme for innsats for å møte konsekvensene av krigen i Ukraina, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirke...

Kirkens Nødhjelps i Nigeria er i gang med et nytt og innovativt pilotprosjekt i Nigeria. Slam og avføring fra latriner gjøres om til tennbriketter.  – Målet er å spare miljøet, redusere avskoging og forhindre voldtekt, sier seksjonsleder for Vest-Afrika, Marianne Opheim Sampo.  Bildetekst i sak: Slik ser kullbrikettene ut. De er laget av slam og avføring.

Tennbriketter mot avskoging og voldtekt

I Nigeria er Kirkens Nødhjelp i gang med et nytt og inovativt pilotprosjekt. Slam og avføring fra latriner gjøres om til tennbrikketter for internt fordrevne og sårbare grupper.