Aktuelt

Klar for ny aksjonsdugnad

Når bøssebærerne i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sendes ut 22. og 24. mars, står et stort apparat av ansatte og frivillige over hele landet bak. Kirkens Nødhjelps regionskoordinatorer har gleden av å se det lokale engasjementet på nært hold.

Ingen barn skal fengsles

Over 150 palestinske barn sitter fengslet i israelske fengsler, i strid med menneskerettighetene. Sammen med en rekke andre aktører krever Kirkens Nødhjelp at Israel respekterer FNs barnekonvensjon.

Regjeringen går ikke langt nok

Dagens forslag til klimamål er ikke ambisiøse nok. Norge må ta større ansvar for å finansiere utslippskutt i utviklingsland, mener Kirkens Nødhjelp.

Historiens dom vil bli hard

Hvis ikke Norge og resten av verdenssamfunnet nå innser alvoret i verdens største humanitære krise, vil historien dømme oss hardt. Ekstraordinære tiltak må til.

Enormt inspirert

Rabia Waqar (30) leder Kirkens Nødhjelps arbeid for kvinners rettigheter i Pakistan. - Det gir en enorm inspirasjon når en av mine egne får fredsprisen, forteller hun.

Slett gjelden til ebolalandene!

De hardest rammede landene Liberia, Guinea og Sierra Leone bruker store pengebeløp på gjeldsbetjening som heller kunne vært brukt på helse og kampen mot ebola.

Avslutter arbeidet på Filippinene

8. november er ettårsdagen for tyfonen Haiyan på Filippinene, hvor 8000 mennesker døde og fire millioner ble hjemløse. Kirkens Nødhjelp var raskt på bakken med nødhjelp og har takket være norske givere nådd ut med nødhjelp til 80 000 mennesker.