Aktuelt

Det banker på døra. Lukk opp!

I parker, jernbanestasjoner og skogholt, midt i Europa, ligger søvnløse og utmattede mennesker på flukt fra krig og nød. I titusenvis banker de på Europas dør. De skal ha hjelp!

Dugnad for Nepal

Åtte millioner mennesker er rammet av jordskjelvet i Nepal. Seks norske hjelpeorganisasjoner står midt i en av tidenes mest krevende nødhjelpsoperasjoner. Søndag kveld går vi sammen om en støttekonsert til inntekt for jordskjelvofrene.

Be om gjeldslette for Nepal

Nepal bruker mer penger på å betjene utenlandsgjeld enn landet mottar i nødhjelp etter jordskjelvet. – Dette er urimelig. Nå må kreditorene ta ansvar, sier Kirkens Nødhjelp og SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Ekstremt utfordrende hjelpearbeid i Nepal

I dag orienterer Kirkens Nødhjelp statsministeren og utenriksministeren om nødhjelpsinnsatsen i Nepal. – Dette er den vanskeligste operasjonen vår på mange år, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

Tusen takk

- Tusen takk for alle bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vi er enormt takknemlige for den innsatsen og givergleden vi har sett blant folk i hele landet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

Klar for ny aksjonsdugnad

Når bøssebærerne i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sendes ut 22. og 24. mars, står et stort apparat av ansatte og frivillige over hele landet bak. Kirkens Nødhjelps regionskoordinatorer har gleden av å se det lokale engasjementet på nært hold.

Ingen barn skal fengsles

Over 150 palestinske barn sitter fengslet i israelske fengsler, i strid med menneskerettighetene. Sammen med en rekke andre aktører krever Kirkens Nødhjelp at Israel respekterer FNs barnekonvensjon.

Regjeringen går ikke langt nok

Dagens forslag til klimamål er ikke ambisiøse nok. Norge må ta større ansvar for å finansiere utslippskutt i utviklingsland, mener Kirkens Nødhjelp.

Historiens dom vil bli hard

Hvis ikke Norge og resten av verdenssamfunnet nå innser alvoret i verdens største humanitære krise, vil historien dømme oss hardt. Ekstraordinære tiltak må til.