Aktuelt

Klima og vannkrisen henger sammen

Ifølge bærekraftsmål 6 skal alle mennesker ha tilgang til rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. En av ti mangler tilgang på rent vann og 30 % har ikke et skikkelig sted å gå på do, så det er en stor jobb å gjøre.

Jubler for Høyre-ja til Oljefondet

– Det er et stort skritt i riktig retning at Høyre endelig lytter til ekspertenes råd, og går inn for å gi Oljefondet en mer bærekraftig investeringsprofil. Dette er positivt for framtidig avkastning på Norges sparepenger, men også en stor seier for...

Emergency response in Nigeria

As of January 2018, 1.9 million people are displaced and more than 7 million people are in need of humanitarian assistance in the three most affected states in Northeast Nigeria, Borno being the hardest hit state.

Etterlyser internasjonal skatterevolusjon

Det er på høy tid å totalrenovere det internasjonale skattesystemet. Dagens system er utdatert og bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene i verden.

Når milliardene renner ut av skattekisten

Kirkens Nødhjelp har mange gode forslag til hvordan vi kan stanse selskapene som unngår å betale skatt, eller stanse dem som ulovlig flykter med sin kapital. Her er tre av våre viktigste forslag.