Aktuelt

Her er noen smakebiter fra vårt arbeid og engasjement ute i verden, og i Norge.

Klima og vannkrisen henger sammen

Ifølge bærekraftsmål 6 skal alle mennesker ha tilgang til rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. En av ti mangler tilgang på rent vann og 30 % har ikke et skikkelig sted å gå på do, så det er en stor jobb å gjøre.

Jubler for Høyre-ja til Oljefondet

– Det er et stort skritt i riktig retning at Høyre endelig lytter til ekspertenes råd, og går inn for å gi Oljefondet en mer bærekraftig investeringsprofil. Dette er positivt for framtidig avkastning på Norges sparepenger, men også en stor seier for...

Etterlyser internasjonal skatterevolusjon

Det er på høy tid å totalrenovere det internasjonale skattesystemet. Dagens system er utdatert og bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene i verden.

Når milliardene renner ut av skattekisten

Kirkens Nødhjelp har mange gode forslag til hvordan vi kan stanse selskapene som unngår å betale skatt, eller stanse dem som ulovlig flykter med sin kapital. Her er tre av våre viktigste forslag.

Norge skulker klimadugnad

Norge gjør ikke sin del av jobben for å nå målene i Paris-avtalen. Norsk støtte til utviklingsland går ned, stikk i strid med målene i Parisavtalen.